Waterschap Noord-beveland

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Waterschap Noord-beveland

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Voormalig waterschap, opgericht 1 jan. 1959 en per jan. 1980 opgenomen in het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland. Het zetelde te Kortgene en omvatte het gebied van Noord-Beveland (gemeenten Wissenkerke en Kortgene). Het was verdeeld in vier, later drie districten. De kadastrale oppervlakte bedroeg ca. 7906 ha. De lengte der hoofdwaterkering bedroeg 58,5 km, waarvan 1,4 km dijk met voorgelegen duinen langs de Noordzee, 27,8 km dijk met nollen langs de Oosterschelde, 6,9 km inlaagdijken en 22,4 km dijken langs het Veerse Meer; tevens verscheidene strandhoofden en ca. 420.000 m2 steenglooiingen. Aan de noord- en oostzijde dijkverhoging in het kader van de Deltawerken. De binnenwaterkeringen binnen het waterschap bestonden uit 68,2 km binnendijk met waterstaatkundige funktie. De waterbeheersing van het waterschap omvatte vijf gemalen en één onderbemaling. De waterlopen hadden een gezamenlijke lengte van 403 km. De totale weglengte bedroeg 143 km, waarvan 71 km quartaire en 72 km overige niet-planwegen (exclusief wegen in beheer bij gemeenten e.d.). Het waterschap beheerde vijf rioolzuiveringsinstallaties. Het grootste deel van het voormalige Waterschap was aangepast d.m.v. ruilverkaveling. Het eerste district bestond uit de polders Onrust, Jacoba, Anna-Friso, Rip, Heer Jansz., Soelekerke, Spiering, Maria, Kampensnieuwland, en Kamperland. Het tweede district omvatte de polders Toren, Vliete, Wissenkerke, Geersdijk, Willem, West, Willem-Adriaan, Stads, Adriaan, Oud-Kortgene, Frederiks, Oost en Jonkvrouw Anna. Het derde district bestond uit de polders Nieuw-Noord-Beveland, Oud-Noord-Beveland, Kats en Leendert-Abraham. Wapen: Dit werd bij K.B. van 1 feb. 1960 verleend. De viervoudig getande balk vertegenwoordigt de (oorspronkelijk) vier districten van het waterschap. De andere elementen zijn ontleend aan de wapens van de plaatsen op het eiland; de drie sterren van Kortgene, de golvende dwarsbalken van Kats, de gesp van Wissenkerke, de patrijs van Colijnsplaat en het blauwe veld van Campen Kamperland). Vlag: De vlag van het voormalige waterschap heeft drie banen, blauw-wit-blauw, met het wapen in de witte baan. Historische geografie: Zie bij Noord-Beveland en de afzonderlijke polders. Bestuurlijke ontwikkeling: Zie bij de afzonderlijke polders.


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

De Bruin en Wilderom, Tussen afsluitdammen I. Flags of Dutch Polder Boards, id., Flaggen von Waterschappen.