Ruilverkaveling

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Ruilverkaveling

Aanvankelijk beperkt tot ruiling van percelen; mede door ervaringen uit de Herverkaveling Zeeland uitgegroeid tot volledige vernieuwing van het platteland, omvattende: de reconstructie (of herziening) van het wegen- of waterbeheersingsstelsel; b. het samenvoegen en vergroten van percelen (kavels); c. boerderijverplaatsing en vergroting; d. grondverwerving door bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing naar Domeingronden; e. uitvoering landschapsplan; f. het handhaven en ontwikkelen van natuurelementen, eventueel door toepassing van de relatienota; g. het treffen van recreatieve voorzieningen; De procedure is vastgesteld in de Ruilverkavelingswet 1954. De evolutie van ruilverkaveling naar breed opgezette landinrichtingsprojecten maakt aanpassing van het wettelijk instrumentarium noodzakelijk. In 1980 is een daartoe strekkende Landinrichtingswet aan de Staten-Generaal voorgelegd.