Willempolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Willempolder

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

1. Polder in de gemeenten Wissenkerke en Kortgene (Noord-Beveland), aan het Veerse Meer; opgenomen in het Waterschap Noord-Beveland (thans Waterschap Noord- en Zuid-Beveland); opp. ca. 122 ha; hoogteligging gemiddeld 0,8 m + N.A.P. Aan de polder ligt een gemaal (twee electrisch aangedreven verticale schroefpompen, capaciteit respectievelijk 160 en 80 m3 per minuut bij opvoerhoogte van 0.70 m; bemalingsgebied 2990 ha; gesticht 1961). Het -veranderde-oude haventje (1808) van Geersdijk wordt thans gebruikt als vluchthaven voor de watersport. De bedijking kwam in 1771 gereed. De polder, die behoorde tot de heerlijkheden Wissenkerke/Geersdijk en het Gemeen Ambacht, is genoemd naar Stadhouder Willem V. De Willempolder inundeerde bij de stormvloeden van 15 januari 1808, 12 december 1883 (als enige Noordbevelandse polder) en 1 februari 1953; na de laatste ramp kwam de polder droog op 25 februari 1953. Tot 1959 behoorde de polder tot het uitwateringswaterschap Willem e.a. (opgericht 1868). 2. Polder in de gemeente St–Philipsland, aan het Zijpe; opgenomen in het Waterschap Tholen (sinds 1969); opp. ca. 30 ha; hoogte gemiddeld 1.5 m + N.A.P.; afwatering op natuurlijke wijze via de suatiesluis in de Anna Jacobapolder aan het Zijpe. Aan de Willempolder ligt de aanlegplaats van het veer over het Zijpe naar Bruinisse. De concessie voor bekading van de betreffen de schorrand werd in 1854 verleend; vijf jaar later kwam de polder definitief tot stand (verklaring kade tot zeedijksprofiel). De bedijker was W.F. del Campo (Camp), die burgemeester van St.-Philipsland is geweest. De Willempolder was de kleinste en duurste inpoldering van St.-Philipsland. Door zijn ligging in de stormstreek inundeerde de polder verscheidene malen; in 1861, 1862/63, 1863/64, 1883/84 en bij de vloed van 1 februari 1953 (watervrij 26 maart 1953). In 1922 werden de polders Willem, Anna Jacoba en Kramers tot het waterschap Rumoirt samengevoegd, dat in 1944 opging in het waterschap St.-Philipsland Oude polder van St.-Philipsland). De scheidingsdijk met de Anna Jacobapolder werd in 1959 afgegraven.


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

De Bruin en Wilderom, Tussen afsluitdammen I. Wilderom, Tussen afsluitdammen II.