Stoppeldijkpolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Stoppeldijkpolder

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Polder in de gemeente Hontenisse; opgenomen in het Waterschap Hulster Ambacht; opp. ca. 1297 ha; hoogte 1.6 m - N. A .P. tot 1,8 m + N.A.P.; afwatering via het gemaal Campen voor de Hooglandpolder. In de polder liggen Kampen (gedeeltelijk), Kamperhoek, Oude Stoof (gedeeltelijk), Vogelfort, Schapershoek, Ruischendegat, Vogelwaarde (voorheen Boschkapelle en Stoppeldijk Rapenburg), Stoppeldijkseveer (gedeeltelijk) en Luntershoek. Wateren in de polder zijn het Koegat (staatsnatuurreservaat; ca. 16 ha groot kreekgebied en de Oude Haven. De Stoppeldijkpolder werd in 1644/45 bedijkt; het octrooi was door de Staten-Generaal verleend aan Benedictus van Munster, proost van St.-Willibrord, en zijn vier broers. Het betrof een herdijking van gronden die door de militaire inundaties van 1584/85 verloren waren gegaan. Bij de bedijking werd de reeds verzande Saxvliet (oude haventoegang van Hulst) afgesloten. De polder kwam verder tot stand op ongeveer het gebied van de voormalige polders Bayaert, Groot Copwyck, Haykens, Klein Copwyck, Weelden en Strype. In het westen grensde hij aan het Hellegat, dat toen de haventoegang tot Hulst vormde. Van 1850 tot 1965 maakte de polder deel uit van het uitwateringswaterschap Stoppeldijk (opp. ca. 5792 ha), opgericht tot beheer en onderhoud van het buitendijkse, ca. 3.5 km lange, uitwateringskanaal van Kampen naar de noord westhoek van de Ser-Arendspolder. Het waterschap omvatte verder de Groot Cambronpolder, het waterschap Hengst- en Rummersdijk Groote Hengstdijkpolder), het waterschap Lamswaarde Dullaertpolder), de Oude Graauwpolder en de Langendampolder. De Stoppeldijkpolder behoorde tot 1936 tot de voormalige gemeenten Boschkapelle en Stoppeldijk en nadien tot de voormalige gemeente Vogelwaarde.


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen IV. K.J.J. Brand, Oost Zeeuws-Vlaamse polderland. Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek.