Othene

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Othene (Ottenee, Otene, Noten, Notene)
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
Panorama van Othene met de Othenese kreek en boven Terneuzen, 10 februari 1992, foto: Slagboom en Peeters i.o.v. Provincie Zeeland, bureau voorlichting, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 87598

Buurtschap binnen de voormalige gemeente Zaamslag, sedert 1 april 1970 gemeente Terneuzen, gelegen ten oosten van de Othenesche Kreek in de Zaamslagpolder, Oost Zeeuws-Vlaanderen. Reeds in 1160 wordt een kapel te Othene genoemd. Het eerste lid van de naam Othene is de genitief van de persoonsnaam Ow. In 1297 als parochie vermeld. Omvatte het noordwestelijk deel van Zaamslag. Behoorde tot het administratieve district van de Polder van Namen, evenals het later ingepolderde Triniteit. De abdij van Baudeloo heeft er bezittingen gehad. In 1586 is Othene ten onder gegaan als gevolg van de militaire inundaties gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Al in 1574 verwoestten Vlissingse en Middelburgse Watergeuzen Triniteit, evenals Axel, Othene, [Willemskerke] en Zaamslag. In 1584 stak men de zeedijken langs de Honte bij Saeftinghe, Othene en Campen door. Nadat in 1586 ook het gebied rondom Axel onder water was gezet, konden de bewoners van deze streek niet meer terugkeren. Na herdijking is Othene bij Zaamslag gevoegd. Van het in 1586 geïnundeerde Othene zijn op diverse locaties archeologische vondsten en sporen bekend. In 2008 zijn bijvoorbeeld bij graafwerk voor een waterpartij in het Terneuzense uitbreidingsplan Othene-Zuid bewoningssporen en vondsten uit de veertiende eeuw tevoorschijn gekomen.

AUTEUR

-J.A. Trimpe Burger; bewerkt en herzien Jan J.B. Kuipers (2014)

LITERATUUR

-Grijpink, Register op de parochiën.

-H.Q. Janssen, Kerkhervorming in Vlaanderen.

-Gysseling, Toponymie Zeeuws-Vlaanderen, 26.

-Hans Jongepier, ‘Bewoningssporen veertiende eeuw in Othene-Zuid’, in: Zeeuws Erfgoed 2008 nr. 2.

-Jan J.B. Kuipers (eindred.), Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest Nederland (Middelburg, 2004) o.a. 40-49 nr. 80.

-S. Muller Hz., De indeeling van het bisdom.

-Platteeuw, Zaamslag.

Tekst Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

(Ottenee, Otene, Noten, Notene). Buurtschap binnen de voormalige gemeente Zaamslag, sedert 1 april 1970 gemeente Terneuzen, gelegen ten oosten van de Othenesche Kreek in de Zaamslagpolder, Oost Zeeuws-Vlaanderen. Reeds in 1160 wordt een kapel te Othene genoemd. In 1297 als parochie vermeld. Om vatte het noordwestelijk deel van Zaamslag. Behoorde tot het administratieve district van de Polder van Namen, evenals het later ingepolderde Triniteit. In 1586 is Othene ten onder gegaan. Na herdijking bij Zaamslag gevoegd. De abdij van Baudeloo heeft er bezittingen gehad. Het eerste lid van de naam Othene is de genitief van de persoonsnaam Ow.