Zaamslagpolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Zaamslagpolder

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Polder in de gemeente Terneuzen; opgenomen in het Waterschap Axeler Ambacht, thans Waterschap De Drie Ambachten; opp. ca. 1363 ha; hoogte ca. 1,4 m - N.A.P. tot 1,5 m + N.A.P.; afwatering via de uitwateringssluis in de Nieuw-Othenepolder. In de polder liggen Zaamslag, Othene, De Kraag, de Reuzenhoek (ged.), Zaamslag-veer (ged.), Steenovens (ged.) en het Spui (ged.). Aan de westzijde van de polder ligt de Othenesche kreek met zijn uitlopers. In de Nieuw Othene-, Margaretha- en het deel van de Zaamslagpolder tussen de Drieweg, de Molenweg en de Othenesche kreek zal een nieuwe Terneuzense woonwijk verrijzen voor maximaal 18.000 inwoners; aan de oostelijke oever van de kreek (tot aan De Kraag) komt als buffer een recreatiegebied. De Zaamslagpolder werd in 1650 bedijkt door Gerard van der Nisse, sinds 1647 ambachtsheer van Zaamslag. De polder kwam tot stand als herdijking na de militaire inundaties van 1584/85 en ontstond op ongeveer het gebied van de v.m. Pouckepolder, Genderdijk, West-Zaamslag, Nieuw- en Oud-Othene, Diepenee en de v.m. 's-Gravenpolder (ongeveer ter hoogte van de huidige Othenesche kreek). De Pouckepolder was bedijkt ca. 1350 en gelegen ten oosten van de Kapellepolder; het overige bovengenoemde gebied was oorspronkelijk reeds omstreeks 1200 bedijkt. Tot ver in de 18e eeuw heeft de Zaamslagpolder deel uitgemaakt van het poldereiland Axel Terneuzen-Zaamslag. De polder behoorde tot de v.m. gemeente Zaamslag.


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen IV. Brand, Oost Zeeuws-Vlaamse polderland. Van der Baan, Zaamslag.