Zeeuws Documentatiecentrum

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Zeeuws Documentatiecentrum; Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied
Zeeuws Documentatiecentrum, foto: Mieke Meijer-van der Linde, maart 2012, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 140067

Oprichting Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied

De zolder van het Documentatiecentrum in de Provinciale Bibliotheek gevuld met dossierkasten informatie- en personendossiers en planolades met kaarten, foto: Wim Helm, juni 1984, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 49608

In 1961 wordt het Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland opgericht. M.P. de Bruin (1922), wetenschappelijk ambtenaar van de Provincie Zeeland, wordt hoofd van het centrum. Het doel is het vastleggen van verdwijnende aspecten en nieuwe situaties in de provincie Zeeland, een taak die de Provinciale Bibliotheek van Zeeland al uitoefende, maar het wordt nu nog intensiever. Door de ramp van 1953 en de uitvoering van de Deltawet is het Zeeuwse landschap veranderd, maar de gevolgen zijn ook merkbaar op maatschappelijk en cultureel gebied. Typisch Zeeuwse tradities komen onder druk te staan. Als de Provinciale Bibliotheek fuseert met andere Zeeuwse bibliotheekorganisaties en opgaat in de Zeeuwse Bibliotheek, gaat ook het documentatiecentrum mee en krijgt een plaats op de tweede verdieping in het nieuwe gebouw aan de Kousteensedijk. De nieuwe naam wordt Zeeuws Documentatiecentrum.

Verzamelgebieden Zeeuws Documentatiecentrum

Raadpleegruimte microfiches voor de krantencollectie, foto: Mieke Meijer-van der Linde, maart 2012, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 140066
Tentoonstelling in het 'doc' t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Provinciale Bibliotheek, foto: Wim Helm, december 2009, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 127312

Naast gedrukte werken zoals boeken, tijdschriften, kranten, pamfletten, gelegenheids- en overheidsdrukwerk worden ook handschriften, prentbriefkaarten, affiches, brochures, jaarverslagen, prenten, kaarten, kalenders, kwartetspelen, puzzels, foto’s, dia’s, interviews op geluidsbanden, videobanden, film, cd, dvd en kranten verzameld. Informatieve kranten- en tijdschriftartikelen worden apart opgeborgen in onderwerp- en personendossiers. De Zeeuwse collecties vormen een belangrijk onderdeel van de bijzondere collecties van de Zeeuwse Bibliotheek. Niet alles wordt bewaard. Het gaat om de informatiewaarde, representativiteit en geografische verspreiding[1]. Naast verzamelen stimuleert het Zeeuws Documentatiecentrum ook wetenschappelijke onderzoekers de collecties te gebruiken. De publieke belangstelling groeit, waardoor het noodzakelijk is de collecties beter te bewaren. Zeeuwse kranten worden op microfiches gezet en kunnen met behulp van een microfiche apparaat gelezen worden. De kranten blijven bewaard in het magazijn van de bibliotheek. De volgende fase is het digitaliseren van de collecties, niet alleen kranten, maar ook boeken, tijdschriften, foto’s, negatieven, film, video, affiches, prentbriefkaarten en prenten. Op internet zijn ze te vinden op speciale websites: Krantenbank Zeeland, Tijdschriftenbank Zeeland, Beeldbank Zeeland, Literatuur in Zeeland en Encyclopedie van Zeeland. Na de fusie met [[Scoop] in 2012, wordt de collectie deels gedigitaliseerd en verhuisd het restant van de collectie van het Documentatiecentrum in afgeslankte vorm gedwongen naar de eerste verdieping van ZB in het dan gevormde Zeelandpaviljoen. Het Documentatiecentrum bestaat in oorsprong dan niet meer; omdat er alleen nog wordt gecollectioneerd en niet langer wordt gedocumenteerd.

In 1986 wordt drs. M.E. Jongejan hoofd van het Zeeuws Documentatiecentrum. Van 1993 tot 2000 is drs. Arnold Wiggers afdelingshoofd en na zijn vertrek komt Marlies Jongejan in 2001 weer terug, nu als hoofd van de afdeling Informatiediensten & Collecties, de afdeling waar het Zeeuws Documentatiecentrum organisatorisch bij is ingedeeld.

Afdelingshoofden

M.P. de Bruin, decennialang hoofd van het 'DOC', foto: Jacqueline Midavaine, 1966, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 96482
Geluidstudio van de audiovisuele afdeling, foto: Mieke Meijer-van der Linde, maart 2012, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 140187

Auteur

-Liesbeth van der Geest (2012).

Literatuur

Wim Helm, hoofd afdeling audiovisuele collecties van het Documentatiecentrum en werkzaam van 1971-2009, foto: Jaap Wolterbeek, 6 november 2009, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 101724

-Jongejan, Marlies, ‘Van Zeeuws Documentatiecentrum naar digitale informatiebron’, in:Zeeuws Tijdschrift, 61/nrs.5/8 (2011) 46-48.

-Kroese, Karin, ‘Spiegel van Zeeland: 40 jaar Zeeuws Documentatiecentrum’, in:Zeeuws Tijdschrift, 52/nrs. 5/6 (2002) 18-21.

-Wiggers, Arnold, ‘Tussen stuk en ding: het Zeeuws Documentatiecentrum op hoofdlijnen geschetst’, in:Nehalennia 100 (1994) 45-50.

Noten

  1. Naast documentatie over de huidige provincie Zeeland omvat dit ook documentatie over Goeree-Overflakkee, dat bij Zuid-Holland behoort