M.P. de Bruin

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
M.P. de Bruin
BruinMP 145320.jpg
M.P. de Bruin, foto, ca. 1980, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 145320
Geboren 1 september 1922 Middelburg
Overleden 26 april 2013 Middelburg
Beroep hoofd Zeeuws Documentatiecentrum van de Zeeuwse Bibliotheek
VIAF M.P. de Bruin

Biografie

M.P. de Bruin maakt een bandrecorder klaar voor gebruik, foto: J. Midavaine, 1966, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 95869

Marinus Pieter de Bruin was aanvankelijk werkzaam als archivaris van het Waterschap Walcheren en bij het Rijksarchief in Zeeland. Vanaf 1961 was hij wetenschappelijk ambtenaar van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, hoofd Documentatiecentrum Zeeuws Delta-gebied en van 1964-1973 adjunct-bibliothecaris. Daar werd hij aangeduid met zijn initialen: MP. Dit ter onderscheid van de toenmalige directeur WD (W.D. de Bruine). In 1987, kort na de verhuizing van de Provinciale Bibliotheek naar de Zeeuwse Bibliotheek ging M.P. de Bruin met pensioen. Hij publiceerde talrijke artikelen in Zeeuws Tijdschrift, Spiegel Historiael, O.T.A.R., het T.K.N.A.G., en in Archief. Afzonderlijke publicaties zijn onder meer: ‘De archieven van Rijkswaterstaat in Zeeland’ (1953); ‘De kust van Walcheren’ (1956); samen met M.H. Wilderom ‘Tussen afsluitdammen en deltadijken I’ (Noord-Beveland) (1961); ‘Gebundelde inventarissen’ (1962); samen met J.T. de Smidt ‘Beeldend recht’ (1965); ‘100 jaar varen’ (1966); ‘Tholen stad en eiland’ met anderen (1967); samen met L.W. de Bree en G.A. de Kok ‘Middelburg en beeldspraak’ (1967); samen met L.W. de Bree ‘Zeeuws Prentenboek’ (1968); ‘Kenterend getij’ met anderen (1970); ‘Speculum Zelandiae’ (1973); samen met mr. Tina Kannegieter ‘Zeeland bij gaslicht’ (1974); ‘Aan de rede’ (1975). Gaf in 1977 het dagboek ‘Erit’ uit van Jan van der Leeuw en in 1978 ‘Herinneringen’ van H.C.M. Ghijsen. Verder: ‘Kleine geschiedenis van de delta’ (1979) en ‘Waken en bewaren, 100 jaar Provinciale Waterstaat Zeeland’ (1981), ‘Ontwikkeling van de volkshuisvesting in Middelburg ‘(1983), ‘Altorffer 1784-1984 Middelburg-Roosendaal’ (1984), ‘Driemaal is scheepsrecht: 125 jaar bibliotheekwerk in Middelburg’ (1985), samen met A. van Waarden-Koets ‘Hoog van de toren: kerken in Zeeland tot 1900’ (1994). In 2002 verschenen ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag twee titels: Doornik, een van de oudste steden van België dat hij samen met Jan Sies schreef en M. P. de Bruin 80; een voetstap in het zand van de tijd, of Ei jie dat aol heschreve?, dat door Ronald Rijkse en Paul Aarssen werd samengesteld. Hierin staan alle publicaties van M.P. de Bruin vermeld. De Bruin was jarenlang, tot 85 jarige leeftijd, recensist van Zeeuwse uitgaven voor NBD Biblion.

beknopte Bibliografie

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

M.P. de Bruin, P.J. Meertens

Literatuur