Siem Buijs

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Siem Buijs
Siem Buijs.jpg
Ministers Hoogervorst (links) bezoekt gezondheidscentrum De Pijlers, daarnaast CDA Tweede Kamerlid Buijs. Foto: ZB/Beeldbank Zeeland, J. Wolterbeek, rec.nr. 113298.
Geboren 10 december 1944 Goes
Beroep Huisarts en politicus
VIAF Siem Buijs

Achtergrond en opleiding

De kort na de bevrijding van Zeeland geboren Siem Buijs, zoon van een architect, verhuisde op vierjarige leeftijd naar Kapelle-Biezelinge en daarna naar Brouwershaven. Als kind van negen jaar maakte hij daar de watersnoodramp van 1953 mee. Het gezin Buis werd tijdens de Ramp van het dak gehaald en geëvacueerd. Later verhuisde het gezin naar Nieuwkoop. In het nabijgelegen Woerden behaalde Siem Buijs zijn HBS-diploma. Na zijn middelbare school studeerde Siem Buijs geneeskunde aan de Harvard-universiteit en van 1963 tot 1968 aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1970 behaalde hij zijn huisartsendiploma.

Huisarts

In 1972 nam Siem Buijs de huisartsenpraktijk over van dokter Bruijnzeel in Goes. De bij patiënten geliefde huisarts Buijs was vanaf 1983 tot 1990 daarnaast actief als secretaris-penningmeester van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Vanaf 1990 werd hij vicevoorzitter van de Union Europeènne des Médicins Omnipracticiens (UEMO), de Europese variant van de LHV. Voor de LHV bleef hij wel actief als adviseur en als redacteur van het verenigingsorgaan ‘ De Huisarts’.

Gezondheidscentrum

Siem Buijs kreeg landelijke bekendheid door het gezondheidscentrum De Pijlers dat hij in 1992 stichtte in Goes. Een zogeheten transmuraal centrum waar verschillende medici en andere specialisten onder één dak werken, een landelijke primeur. Behalve een huisartsenpraktijk bood De Pijlers ook onderdak aan een apotheek, tandartspraktijk en een fysiotherapiepraktijk.[1]

Politieke carrière

Provinciale Sten

Siem Buijs werd, op advies van het Zeeuwse kamerlid Huib Eversdijk, in 1985 lid van het CDA. Van 1995 tot 1998 werd hij voor die partij in de Provinciale Staten van Zeeland gekozen als Statenlid. Zijn plaats dankte hij aan het onverwachte vertrek van partijgenoot Westerveld, die een baan kreeg die moeilijk te combineren viel met het Statenlidmaatschap. Buijs werd vervolgens wel gekozen tot fractievoorzitter. Zijn politieke activiteiten wist hij goed te combineren met het huisartsschap.

Tweede Kamer

In Provinciale Staten bleven de optredens van Siem Buijs tamelijk onopvallend. Ondanks dit gegeven was de van huis uit hervormde Siem Buijs intussen ook lid van de landelijker CDA-programcommissie, waardoor hij landelijk in beeld raakte bij de christendemocraten. Mede door zijn grote deskundigheid op het terrein van de volksgezondheid en uitgebreide dossierkennis belandde Buijs op plek drie op de CDA-verkiezingslijstlijst in 1998, waardoor hij na de verkiezingen in de Tweede Kamer terecht kwam. Binnen het CDA werd hij beschouwd als de opvolger van het Zeeuwse kamerlid Marten Beinema. Zijn huisartsenpraktijk gaf Siem Buijs op.

Als kamerlid werd Siem Buijs (uiteraard) woordvoerder op het terrein van Volksgezondheid en ouderenbeleid. Als CDA-er moest Buijs de eerste jaren (tot 2022) vanuit de oppositie opboksen tegen het paarse beleid van VVD, PvdA en D’66. Vooral de hoge wachtlijsten, de hoge kosten en de werkdruk in de zorg waren onderwerpen die voortdurend opnieuw terug kwamen en waarover Buijs vaak met de regeringspartijen in debat ging. De nieuwe zorgverzekeringswet (ingevoerd in 2006) was een belangrijk onderwerp, maar ook de toegankelijkheid van zijn eigen beroepsgroep: Siem Buijs zorgde ervoor dat het huisartsbezoek buiten de no-claimregeling bleef. Siem Buijs pleitte voor een terughoudende overheid als het om de volksgezondheid ging. De uitvoering van de zorg moest volgens hem meer een kwestie van ondernemerschap worden waarbij instellingen zouden worden afgerekend op het aantal feitelijke verrichtingen. Behalve aan medische- men zorgonderwerpen besteedde Buijs ook veel tijd aan een aantal specifiek voor Zeeland belangrijke onderwerpen zoals de verdieping van de Westerschelde, de Westerscheldetunnel, de ontpoldering en de visserij. Verder was hij voorzitter van de vaste Kamercommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Siem Buijs was een zeer ijverig Kamerlid. Uit inventarisaties bleek dat Siem Buijs tot de Kamerleden behoorde die de meeste vragen stelde. Voor de Kamerverkiezingen van 2006 stelde Siem Buijs zich niet meer herkiesbaar.[2]

Na de politiek

Na zijn politieke loopbaan begon Siem Buijs in december 2006 met de presentatie van een business to business talkshow op de Zeeuwse regionale zender Maximaal TV, onder de naam Zeeland Business TV. Ook was Siem Buijs van 2009 tot 2015 voor het CDA bestuurslid in het Waterschap Zeeuwse Eilanden resp. het Waterschap Scheldestromen.

Nevenfuncties

  • Lid presidium Nationale Raad voor de Volksgezondheid
  • Adviseur Goodwillfondsen huisartsen
  • Lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Kerkvoogdijen
  • Ambassadeur Stichting Europa Kinderhulp
  • Bestuurslid De Levende Delta

Trivia

Siem Buijs was getrouwd en vader van twee kinderen. Hij was woonachtig te Goes en Wissenkerke.

Prijzen/eretekens

  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 2009

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2023

Noten