Huib Eversdijk

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Huib Eversdijk
Huib Eversdijk.jpg
Huib Eversdijk in de Kamer tijdens de behandeling van het wetsontwerp betreffende het vaststellen van gemeentelijke rampenplannen, 1981. Foto: Wikimedia Commons.
Geboren 21 december 1933 Kapelle
Overleden 15 maart 2012 Goes
Beroep Lid gemeenteraad Borsele, Lid Provinciale Staten van Zeeland, Lid van de Tweede Kamer, Lid van de Eerste Kamer, Lid gemeenteraad Reimerswaal
VIAF Huib Eversdijk

Achtergrond en opleiding

Huib Eversdijk groeide op in een arm gezin in Kapelle en volgde na de lagere school de MULO in Kruiningen. Hoewel hij graag wilde doorleren moest hij daarna van zijn ouders gaan werken op de plaatselijke veiling, waar hij jongste bediende werd. Na (vervroegd) zijn militaire dienstplicht vervuld te hebben in Duitsland vervolgde Huib Eversdijk zijn maatschappelijke carrière in zijn geboortedorp op kantoor bij zaadveredelingsbedrijf Van der Have. Ook ging hij daarna de avondopleiding voor onderwijzer volgen. Nadat hij deze opleiding had afgerond werd hij onderwijzer in Heinkenszand, waar hij ook ging wonen en direct schoolhoofd werd. Later behaalde hij ook nog zijn hoofdaktes en de Mo-akte aardrijkskunde en maatschappijleer. Daarna werd hij docent aan de Rijks Pedagogische Academie in Middelburg. Naast zijn werk als leraar schreef Eversdijk zich vervolgens in als deeltijdstudent sociale geografie en planologie aan de VU in Amsterdam. Dit leidde er toe dat hij in 1975 op 42-jarige leeftijd afstudeerde als academicus. De bijpassende titel ‘doctorandus’ (drs.) zou hij daarna altijd met trots dragen.

Huib Eversdijk was van huis uit Nederlands-Hervormd en was ook kerkelijk meelevend. In Kapelle was hij aangesloten bij het Christelijk Jongeren Verbond en in Heinkenszand was hij twaalf jaar ouderling in de hervormde kerk. Ook ging hij vrijwillig regelmatig in een kerkdienst voor. Verder was hij ook nog voorzitter van de fanfare, het jeugdorkest en van de Oranjevereniging.

Politieke carrière

Huib Eversdijk werd op zijn 26e lid van het CHU (Christelijk Historische Unie), maar deed er niets aan omdat er in zijn woonplaats Heinkenszand geen afdeling van deze partij was. Toen in 1970 Heinkenszand opging in de (grotere) gemeente Borsele richtte Huib Eversdijk een kiesvereniging van de Christelijk-Hervormde partij CHU op. Eversdijk werd voorzitter en ook benoemd tot voorzitter van de statenkring Goes en later van de kamerkring Zeeland. Op deze wijze werd hij ook lid van de Unieraad en het dagelijks bestuur van de CHU. Na de verkiezingen (1970) werd hij voor de CHU benoemd tot gemeenteraadslid van Borsele en kwam in 1973 tussentijds in de Staten van Zeeland en is dat jaar ook kandidaat-Kamerlid voor het CHU. Het Kamerlidmaatschap zou echter nog vier jaar duren. In 1977 werd hij voor het eerst gekozen tot Kamerlid voor het CDA. Na aanvaarding van het Kamerlidmaatschap beëindigde Eversdijk in 1978 zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Borsele. In 1981 stapte hij ook uit Provinciale Staten, onder andere om toch meer tijd te hebben voor het Kamerlidmaatschap.

Kamerlid

Als Zeeuws kamerlid hield Eversdijk zich intensief bezig met de ‘natte kant’ van Verkeer en Waterstaat en werd voorzitter van de Kamercommissie visserij, waarbij hij in 1987 aan de wieg stond van het als streng bekend staande controlesysteem op visfraude.[1] Later werd hij ook voorzitter van de Kamercommissie verkeer en waterstaat. Binnen het CDA groeide de toegankelijke, Bijbelvaste, altijd met vlinderdas getooide en niet van humor gespeende Eversdijk intussen uit tot een zeer gewaardeerd collega. Een ministerschap, bijvoorbeeld van Verkeer en Waterstaat kreeg hij niet, maar hij werd in 1982 (tot 1989) wel vicevoorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie. Ook binnen de gehele Tweede Kamer genoot Eversdijk aanzien. Bij afwezigheid van Kamervoorzitter Dolman (PvdA) hanteerde de verbaal sterke Eversdijk in het parlement met soepele hand naar ieders tevredenheid de voorzittershamer. Zijn wens om daarna definitief Kamervoorzitter te worden werd tot zijn teleurstelling echter niet gehonoreerd. Eversdijk bleef Kamerlid tot 1991.[2] Daarna stapte hij over naar de Eerste Kamer en bleef daar tot 2003. Als senator was hij onder andere voorzitter van de commissie voor Europese zaken. Naast zijn werk in Den Haag (een dag in de week) werd hij ook interim dijkgraaf van het waterschap Zeeuwse Eilanden en van het waterschap De Drie Ambachten (1997-2000).

Terugkeer naar de Zeeuwse politiek

Na zijn gedwongen afscheid van de Eerste kamer in 2003 - hij bereikte de voor Eerste Kamerleden pensiongerechtigde leeftijd van 70 jaar - keerde Eversdijk in 2002 verrassend terug in de Zeeuwse politiek. Hij stelde zich verkiesbaar voor de gemeenteraad van Reimerswaal en werd ook gekozen als gemeenteraadslid. Hij bleef raadslid tot 2006.

Trivia

Huib Eversdijk was verknocht aan Zeeland en woonde met zijn vrouw Ali eerst in Heinkenszand. In 1988 verhuisde hij naar Rilland-Bath, waar hij in een Engels landhuis (villa ‘Middenhof’) aan de Bathpolder woonde. Hij had een zoon en een dochter. Nadat hij de politiek had verlaten begon de immer ambitieuze Eversdijk nog aan een studie rechten, met het stellige voornemen die nog eens te bekronen met een promotie. Het mocht niet zo zijn. Huib Eversdijk overleed op 15 maart 2012 op 78-jarige leeftijd.

Nevenfuncties

Huib Eversdijk stond bekend om zijn vele bijbaantjes. Onderstaand een selectie van de belangrijkste nevenfuncties.

 • Voorzitter Chr. Bond van Ondernemers in Binnenvaart
 • Lid van de Nederlandse delegatie van de Raad van Europa (1989-2003)
 • Lid van de Nederlandse delegatie van de Wet Europese Unie (WEU)
 • Lid van de Nederlandse delegatie van de NAVO
 • Commissaris Zaadveredelingsbedrijf Van der Have
 • Voorzitter raad van bestuur Demas in Leidschendam
 • Honorair consul-generaal van Roemenië
 • Voorzitter Euregiotuinen
 • Commissaris Hillen en Roosen BV
 • Adviseur KPN Telecom
 • Curator R.K. Koorschool
 • Voorzitter Stichting Mariene Cultures in Yerseke
 • Bestuurslid Wilhelminapolder
 • Voorzitter Delta Expo
 • Voorzitter Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid
 • Bestuurslid Nederlandse Particuliere Rijnvaartcentrale (NPRC)
 • Bestuurslid Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland (PZZ)

Prijzen/eretekens

 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Ridder in de Orde van Oranje Nassau
 • Ridder in de Orde van Sint-Silvester
 • Erelid van de Raad van Europa
 • Kruis van Verdienste Eerste klas Bondsrepubliek Duitsland

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2023

Noten