Marten Beinema

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Marten Beinema
Marten Beinema.jpg
Marten Beinema als lid van Provinciale Staten, 1978. Foto: ZB/Beeldbank Zeeland, PZC, rec.nr. 168073
Geboren 26 november 1932 Dordrecht
Overleden 20 augustus 2008 Middelburg
Beroep leraar en politicus
VIAF Marten Beinema

Achtergrond en opleiding

Marten Beinema was de zoon van een in de Tweede Wereldoorlog omgekomen verzetsstrijder, die ook een (ruimdenkende) ouderling was in de gereformeerde kerk en technisch hoofdambtenaar van het gemeentelijk energiebedrijf van Dordrecht. Hij volgde na het gymnasium de studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn afstuderen (1960) werd hij twaalf jaar lang leraar Nederlands aan de Christelijke Scholengemeenschap in Middelburg.

Politiek actief

De van gereformeerde huize afkomstige Beinema werd in 1966 in zijn woonplaats Middelburg actief voor de ARP. In 1971 werd hij voor die partij lid van de gemeenteraad als opvolger van de gestopte ds. J. Wessel. Een jaar later werd Beinema wethouder als opvolger van de terugtredende heer J.A. van Bennekom. Als wethouder was hij vooral belast met sociale zaken, volksgezondheid en milieuhygiëne. Hij combineerde het wethouderschap met zijn baan als leraar.

Tweede Kamer

In april 1975 aanvaardde Marten Beinema het Kamerlidmaatschap voor de ARP. Hij was de opvolger van het Kamerlid Schouten, die zich onverwachts terugtrok. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 werd hij niet herkozen, maar een jaar later kwam hij opnieuw tussentijds voor de ARP in het parlement. Als CDA-Kamerlid (vanaf 1980) onderscheidde Beinema zich als vertegenwoordiger van de linkervleugel van de partij, die echter nooit overwoog naar een kleinere, radicalere partij over te stappen. Beinema had cultuur en mediazaken en het hoger onderwijs en wetenschapsbeleid in zijn portefeuille. Als Zeeuw verzette hij zich tegen het Randstaddenken vanuit Den Haag. Verder was hij een groot voorstander van de publieke omroep, maar was ondanks een meerderheid van zijn fractie tegen reclame op de publieke zenders, vooral op de zondag. Ook op het gebied van atoombewapening en politiek met betrekking tot Zuid-Afrika behoorde hij tot een minderheid binnen zijn fractie. Zo stemde hij voor een olieboycot van Zuid-Afrika.[1] Ook was hij herhaaldelijk tegen productie en plaatsing van kruisraketten. Verder steunde hij in 1982 een motie die de militaire steun van de Verenigde Staten aan de junta in El Salvador veroordeelde. In de periode 1994 tot 1998 – ten tijde van het ‘paarse’ kabinet, met het CDA in de oppositie - was Beinema het langstzittende Kamerlid. Ruim voor de Tweede Kamerverkiezingen 1998 liet hij weten geen nieuwe termijn te ambiëren. Bij zijn aftreden, in 1998, kwam voor Beinema een einde aan 22 jaar Kamerlidmaatschap.[2]

Nieuwe uitdagingen

Na zijn Kamerlidmaatschap werd Marten Beinema in 1998 voorzitter van de nieuwe Zeeuwse welzijnsorganisatie Scoop. Dat jaar werd hij tevens voorzitter van de NBLC (Nederlandse Bibliotheken en Leeszalen Centrale), de voorloper van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).

Trivia

Marten Beinema was getrouwd en had drie kinderen. Hij was lid van de zogenoemde Amersfoortgroep binnen de ARP, die zich verzette tegen opvattingen van de KVP over een mogelijk samengaan van de confessionele partijen. Beinema werd in het Welzijnsweekblad (1982, nr. 29) ooit omschreven als een rustig man, bedachtzaam formulerend, iemand die niet tutoyeert, en bolknak rokend en (soms) een biertje drinkend. Van Beinema was bekend dat hij een getalenteerd schaker was, die meerdere keren deelnam aan het Hoogovenschaaktoernooi. Marten Beinema overleed op 20 augustus 2008 op 75-jarige leeftijd in zijn woonplaats Middelburg.

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Vereniging Milieuhygiëne Zeeland
  • Voorzitter Interparlementaire Commissie van de Taalunie
  • Bestuurslid Stichting Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs Zeeland
  • Lid van de Hervormde Raad voor Zaken van Onderwijs en Samenleving
  • Voorzitter Vereniging Openbare Bibliotheken (1998-2003)
  • Voorzitter Welzijnsorganisatie Scoop (2000-2008)

Prijzen/eretekens

  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1988, vanwege zijn tien jaar onafgebroken Kamerlidmaatschap

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2023

Noten