Frederikspolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Frederikspolder

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Polder in de gemeente Kortgene (Noord-Beveland); opgenomen in het Waterschap Noord-Beveland (opgericht 1959), thans Waterschap Noord- en Zuid-Beveland; oppervlakte ca. 514 ha; hoogteligging gemiddeld 0.9 m + N.A.P. Door de bedijking van de Oostpolder werden de Frederiks- en de Oud-Kortgenepolder de eerste binnenpolders van Noord-Beveland. De afwatering vindt plaats via het gemaal aan de Adriaanpolder. De bedijking van de Frederikspolder kwam gereed in

1641. De polder dankt zijn naam aan Prins Frederik Hendrik, aan wie het bedijkingsoctrooi was verleend. Nog steeds zijn enkele hofsteden in de Frederikspolder eigendom van het Staatsdomein. De polder behoorde tot de heerlijkheden Kortgene en Noord-Beveland. Op de kaart van N. Visscher uit de tweede helft der 17e eeuw komt men aan de zuidgrens van de polder twee stukken `Volgerlande tegen. Er was een onderscheid tussen het zgn. hoofd en het volgerland; het laatste was inferieur aan het eerste door b.v. ligging of gesteldheid. Bij de stormvloed van 1 februari 1953 inundeerde ook de Frederikspolder; op 12 april d.a.v. was hij weer watervrij. Tot 1959 maakte de Frederikspolder deel uit van het uitwateringswaterschap Stads c.a. (opgericht 1871).


AUTEUR

J. Kuipers


LITERATUUR

De Bruin en Wilderom, Tussen afsluitdammen.