Wouter van Doeveren

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Wouter van Doeveren
Doeveren ZI IV.jpg
Gualtherus van Doeveren (1730-1783), hoogleraar in de geneeskunde, borstbeeld, links, in toga, steendruk van Leendert Springer, ca. 1770-1783, Collectie KZGW, ZI IV, inv.nr. 326.
Geboren 16 november 1730 Philippine
Overleden 31 december 1783 Leiden
Beroep medicus
VIAF G. van Doeveren

Biografie

De medicus Wouter of Gualertus van Doeveren was een zoon van Teunis, afkomstig uit Werkendam en Inspecteur-Generaal van 's lands zeewerken in Staats-Vlaanderen. Ook was hij meerdere malen burgemeester van Sas van Gent. De jonge Wouter bezocht het gymnasium te Goes, studeerde te Leiden en promoveerde er in 1753 op: `Dissertatio physico-medica de vermibus intestinalibus hominum praecipue de taenia' Natuurkundig medische verhandeling over ingewandswormen bij de mens, voornamelijk over lintworm. Hij werd, nog geen 24 jaar oud, hoogleraar te Groningen en later bovendien stads-medicus. In deze kwaliteit was hij verantwoordelijk voor de opleiding van vroedvrouwen. Hij begeleidde zorgvuldig promovendi en bovendien deed hij aan research. De vruchten hiervan vindt men in het 'Specimen observationum academicarum', zijn belangrijkste werk. Hij onderzocht de veepest. In 1771 werd hij benoemd tot hoogleraar te Leiden, waar hij een verbitterd man werd wegens slechte collegiale verhoudingen, een wankele gezondheidstoestand en verdriet in het gezin.

Aanzien en verdiensten

Zijn wetenschappelijke verdiensten liggen gedeeltelijk op het gebied van de fysiologie (bewijs van de gevoeligheid van onder meer pezen, banden, dura mater harde hersenvlies), gedeeltelijk op dat van de anatomie, vooral de teratologie (leer der aangeboren misvormingen onder andere bij monstra). Hij deed obducties om pathologisch-anatomische ontdekkingen te doen; verdiende zijn sporen als obstetricus; verder bevorderde hij de koepokinenting. Hij was bovendien lijfarts van Stadhouder Willem V. Hoewel hij alleen zijn jeugdjaren in Zeeland heeft doorgebracht, zal zijn invloed op Zeeuwen, die in Leiden gestudeerd hebben, zeker niet gering geweest zijn.

Bibliografie

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-A.M. Lauret

Literatuur