Willem David de Bruine

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Willem David de Bruine
Bruine 130093.jpg
Willem David de Bruine, bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 130093
Geboren 1924
Overleden 2009
Beroep Bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland en de Zeeuwse Bibliotheek van 1961-1986
VIAF [1]

Werkzaamheden

Tijdens de ambtsperiode van W.D. de Bruine onderging de bibliotheek een rigoreuze verandering. De Provinciale Bibliotheek veranderde in 1985 in de Zeeuwse Bibliotheek, in naam een kleine wijziging, maar onder de paraplu van de nieuwe instelling gingen een vijftal organisaties schuil: de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, de Centrale Muziekbibliotheek, de Openbare Bibliotheek Middelburg, de Provinciale Bibliotheekcentrale en het Zeeuws Documentatiecentrum.

Benoeming tot bibliothecaris

De Bruine, door het personeel ook met zijn initialen W.D. aangeduid, volgde in 1961 Hendrik Pieters op als bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek Zeeland. Onder W.D. de Bruine werd er een grotere dienstverlening opgezet richting scholieren, maar ook werd in 1968 de Technische Bibliotheek Zeeland als dependance afgesplitst en bij de Hogeschool in Vlissingen geplaatst ten behoeve van de industrie en het technisch onderwijs daar. Deze Technische Bibliotheek zou later overigens weer terugkomen naar de Zeeuwse Bibliotheek. In de jaren zeventig werden er bibliobussen ingezet om ook het platteland van Zeeland te bereiken. Uiteraard waren dit alle gevolgen van de in de jaren vijftig en zestig veranderde eilandenstructuur van de provincie die het mogelijk maakten dit soort interregionale instellingen en projecten van de grond te krijgen. De Bruine werd opgevolgd door Albert de Visser

Bibliotheekbeleid

De Zeeuwse Bibliotheek enige tijd na de opening, foto: Wim Helm, 1987, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 139423

In de ogen van De Bruine diende een bibliotheek meer te zijn dan dat; het moest ook een culturele instelling zijn, waarbij hij als definitie voor het begrip cultuur de omschrijving van de Engelse essayist en dichter Matthew Arnold koos:

Het nastreven van onze totale volmaaktheid doordat wij, over alle zaken die ons het meest aangaan, het beste te weten komen wat daarover gezegd en gedacht is.
Zelf verwoordde en vertaalde De Bruine dit citaat naar de Zeeuwse Bibliotheek als
Cultuur heeft alles te maken met de maatschappij, maar cultuur heeft ook te maken met kennis en schoonheid. En in die zin is de Zeeuwse Bibliotheek als een culturele instelling te beschouwen. De doelstelling van de bibliotheek is immers gelegenheid te geven tot het verwerven van kennis en tot studeren.

Auteur

-Johan Francke, 2015.

Literatuur