Vreemdijke

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Vreemdijke (vremdic, Frondic, Vraendijk, Vrandic, Vroondijk)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Voormalig dorp en parochie in Ambacht van Assenede, Oost Zeeuws-Vlaanderen. De kerk, die aan St. Basilius was gewijd, stond ten noorden van het tegenwoordige dorp Hoek en de Lovenpolder. Ze behoorde aan het kapittel van St. Salvator te Utrecht. Reeds in 1114 had de St.-Pietersabdij te Gent hier bezittingen en later ook de abdij van Affligem en het klooster Byloke te Gent. Door stormvloeden en inundaties is in de 14e/15e eeuw land verloren gegaan Braakman), zo ook Vraendijk in 1488, doch ingedijkt en herbouwd in 1515. In Vraendijk was in 1579 een gereformeerde gemeente, waar de gewezen priester Michiel Stuv of Striv zich tot predikant had verklaard. Bij een kerkvisitatie werd hij niet gehandhaafd en naar de theologische opleiding die er toen in Gent was, verwezen. Toen de classis op 2 juli 1579 te Assenede bijeen was, vroegen de ouderlingen van Vroondijk om een predikant. In 1580 blijkt deze er te zijn in de persoon van Lieven Koene. Toen dit gebied in handen van de Staten viel, werd in 1590 bepaald dat Terneuzen, Biervliet en Vroondijk gezamenlijk één predikant zouden krijgen. Vanaf begin 1592 stond te Vroondijk als zodanig Johannes Bollius, vroeger predikant te Gent. Hij overleefde de stormramp in de nacht van 25 of 26 november 1601, die het einde van Vroondijk betekende en zocht toevlucht in het nog nieuwe Mauritsfort uit 1586, van waaruit hij de gemeente Hoek organiseerde.


AUTEUR

S.J.M. Hulsbergen

LITERATUUR

K.J.J. Brand, Oost Zeeuws-Vlaamse polderland. Grijpink, Register op de parochiën. Gottschalk. Middeleeuwse Braakman. 184-194. H.Q. Janssen, kerkhervorming in Vlaanderen. S. Muller Hz., De indeeling van het bisdom. Wesseling, Kerkelijk leven in Hoek. Platteeuw, Hoek en omgeving.