Vlotgras

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Vlotgras (glycéria)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Plantengeslacht, waarvan in Zeeland drie soorten voorkomen. Alle soorten zijn zoutmijdend en ontbreken in gebieden met zilt grond- en oppervlaktewater. Het meest algemeen is het mannagras (G. flúitans), dat overal in Nederland algemeen voorkomt, met name in en langs de sloten niet sterk geëutrofieerd water. Ook in Zeeland is deze soort de meest algemene, hoewel zij in sommige zilte gedeelten vrijwel geheel ontbreekt (bijv. Yerseke Moer, sommige poelgebieden van Walcheren). Een nauwe verwant is het geplooid vlotgras (G. plicáta). Deze soort komt iets minder voor dan het mannagras maar men kan haar in grote delen van Zeeland vinden. Het liesgras (G. maxima) komt van de drie hier besproken soorten het minst in Zeeland voor, terwijl deze soort elders in Nederland juist zeer algemeen groeit langs vaarten, sloten, in greppels e.d. In Zeeland vindt men het uitsluitend in gebieden met zoet ot zwak brak polderwater (bijv. delen van Zeeuws-Vlaanderen of Zuid-Beveland). Op Walcheren komt het echter vrijwel niet voor (zie ook kweldergras).


AUTEUR

A.M.M. van Haperen