Kweldergras

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Kweldergras
Zilt vlotgras, bron: Stefan Lefnaer, Wikimedia

Kweldergras (Puccinellia)

Geslacht van één of meerjarige grassen, die vooral in de zilte omgeving voorkomen. Vrijwel alle soorten worden gekenmerkt door een doffe enigszins blauwachtige kleur.

Gewone kweldergras (Puccinellia maritima)

Eén van de meest voorkomende soorten is het gewone kweldergras. Deze wordt gekenmerkt door bovengrondse uitlopers en smalle samengevouwen bladeren. Het gewoon kweldergras komt algemeen voor op schorren en in vochtige zilte graslanden. Daarbuiten ontbreekt het vrijwel geheel.

  • Dialect: Tholen: schaepegras; Zeeuws-Vlaanderen.: schorregras.

Zilt vlotgras (Puccinellia distans), Bleek kweldergras (Puccinellia capillaris)

Twee andere vrij algemene soorten zijn het zilt vlotgras en het bleek kweldergras. Zij worden ook welbeschouwd als twee vormen van één soort. Zij hebben géén bovengrondse uitlopers en hebben bredere bladen dan het gewoon kweldergras. Ook deze soorten komen algemeen voor op schorren en in zilte graslanden. Zij zijn echter meer gebonden aan open grond. Men vindt ze bijvoorbeeld vooral op drooggevallen plaatsen in drassige graslanden of op de platen in het Veerse Meer en de Grevelingen, op tredplek ken in graslanden of op plaatsen waar klei afgegraven is. Buiten zilte milieu's komen zij vrijwel niet voor.

Spitsarig hardgras (Puccinellia fásiculata)

In vergelijkbare milieu's vindt men ook het spitsarig hardgras. Deze lijkt vrij sterk op de beide vorige soorten. De zijtakken van de bloeiwijze zijn echter veel korter. Hoewel niet zeldzaam, is deze soort toch minder algemeen dan de vorige. Vroeger was zij geheel niet uit Zeeland bekend. De laatste tientallen jaren is zij echter op vele plaatsen gevonden, met name in het Veerse Meer, de Grevelingen en in binnendijkse graslanden.

Blauw kweldergras (Puccinellia pseudodistans), Dichtbloemig kweldergras (Puccinellia rupestris)

Twee zeldzame soorten zijn nog Blauw kweldergras en Dichtbloemig kweldergras. Van deze grassen zijn géén recente vondsten uit Zeeland bekend.


Auteur

-A.M.M. van Haperen