Vier Bannen Van Duiveland

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Vier Bannen Van Duiveland

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Polder in de gemeente Duivelend, aan het Keten; opgenomen in het Waterschap Schouwen-Duiveland; opp. ca. 2621 ha; hoogte gem. 0.7 m - N.A. P.; suatie via het gemaal hij Ouwerkerk (2 schroefcentrifugaalpompen met 2 electromotoren, capaciteit 230 en 240 m3 per minuut bij opvoerhoogte 2,50 en 2 m; uitslaand op het Keeten). Het noordelijke poldergedeelte wordt gevormd door de voormalige polder Oude Nieuwland (ca. 351 ha). Vier Bannen is de oudste en grootste polder van Duineland; in de polder liggen Ouwerkerk en Nieuwerkerk. De polder werd vóór 1300 bedijkt. De vier Bannen waren de heerlijkheden Capelle, Ouwerkerk en Nieuwerkerk en Botland (één heerlijkheid). De Steenen Swaane was een ondiepe geul die Nieuwerkerk en Botland verdeelde in beoosten en bewesten Swaane, maar die voorzover bekend nooit dienst heeft gedaan als ambachtsgrens. De polder overstroomde in 1530, 1532 en bij de stormvloed van 1 februari 1953; na deze laatste ramp kwam hij weer droog op 31 december d.a.v. De vier resterende caissons bij Ouwerkerk zijn op de monumentenlijst geplaatst. Op deze caissons heeft men in 1963 gedenkstenen aangebracht. De februariramp heeft ter plaatse vele slachtoffers geëist: in de voormalige gemeente Nieuwerkerk 288, in de voormalige gemeente Ouwerkerk 90. De grootste val aan de oevers van Schouwen-Duiveland vond in 1892 plaats bij Ouwerkerk (grondverplaatsing ca. 831.500 m3). De Vier Bannenpolder was al in 1940 aangewezen als ruilverkavelingsobject. Door de Tweede Wereldoorlog moesten de plannen echter worden uitgesteld, zodat men pas in 1951 met de uitvoering van de werkzaamheden kon beginnen. Ditmaal verstoorde de ramp van 1953 het werk. Nadien werd de polder ingedeeld in het ruilverkavelingsplan Schouwen-Duiveland. In 1953 nog werd de polder met ca. 45 ha uitgebreid, daar de dichting van de dijkbressen geschiedde over de voorliggende slikken.


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen II.