Uitgaansleven

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Uitgaansleven
Discussie over uitgaan in Middelburg, 2004, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 18781

Eén van de manieren waarop Zeeuwen hun vrije tijd invullen – naast zaken als vrijwilligerswerk, verenigingsleven en cultuurleven – is het uitgaansleven.[1] In tegenstelling tot het landelijke beeld zit het Zeeuwse uitgaansleven, evenals het cultuurleven, in de lift. Driekwart van de Zeeuwen namelijk bezoekt anno 2013 maandelijks één of meer uitgaansgelegenheden. In 2009 blijft dit steken op circa zestig procent van de bevolking.

Bezoekfrequentie uitgaansgelegenheden

Het bevolkingsonderzoek Sociale Staat van Zeeland uit 2009 toont aan dat restaurant en café elk gemiddeld één keer in de vier weken door de Zeeuwse inwoners worden bezocht. De helft van de inwoners echter is in vier weken in het geheel niet naar een restaurant geweest en bijna driekwart niet naar een café. Cafébezoek was anno 2009 duidelijk populairder in Hulst dan in de andere Zeeuwse gemeenten: 39% van de Hulstenaren geeft aan in de voorgaande vier weken naar een café te zijn geweest (tegen 27% van alle Zeeuwen).

Bron: SCOOP

In het bevolkingsonderzoek Staat van Zeeland uit 2013 is opnieuw gevraagd hoe vaak mensen gedurende vier weken een discotheek, café, restaurant of eetcafé hebben bezocht. Driekwart van de Zeeuwen van 16 jaar en ouder geeft in 2013 aan in vier weken één of meer keren een uitgaansgelegenheid te hebben bezocht. Dit is duidelijk meer dan in 2009 (62%). Zowel het café- als het restaurantbezoek is sterk toegenomen. Het bezoek aan uitgaansgelegenheden neemt af in de latere levensfasen. Inwoners van het platteland bezoeken minder vaak een café dan inwoners van de stedelijke gebieden; mannen gaan vaker naar het café dan vrouwen. Bij de categorie die 3 keer of vaker in een gelegenheid kwam, valt op dat inwoners van Reimerswaal en Tholen hier een significant lagere score behalen.

Percentage van de bevolking (16 jaar e.o.) dat de afgelopen vier weken een uitgaansgelegenheid heeft bezocht, 2013 (bron SCOOP).jpg

Uitgaan en cultuurparticipatie

Er bestaat een verband tussen het Zeeuwse uitgaans- en cultuurleven. In het algemeen namelijk blijken cultuurbezoekers vaker een discotheek, café, restaurant of eetcafé te bezoeken dan mensen die geen culturele voorstellingen of plekken bezoeken. Cultuurparticipatie kent als het ware een uitgaansaspect. Het sterkst geldt dit voor degenen die jaarlijks een dance/houseparty bezoeken: 46% van hen bezoekt maandelijks ook een discotheek en 72% een café. We zien grofweg twee soorten van uitgaansgerelateerde cultuurparticipatie:

Bron: SCOOP

Van beide soorten uitgaansgerelateerde cultuurparticipatie kunnen we bovendien zeggen dat dit allebei groepen cultuurparticipanten zijn met een intensief internetgebruik; hierin onderscheiden zij zich duidelijk van de overige cultuur participanten. Hun internetgebruik omvat naast het chatten en e-mailen ook het spelen van spelletjes en het downloaden van films en muziek. De aard van de culturele plekken die zij bezoeken, hun uitgaans- en internetgedrag verwijzen op onderdelen naar wat wel een urban lifestyle wordt genoemd.

Auteur

Hans Clement (2015)

Literatuur

Gorsel, W. van, Sociale atlas Zeeland 2013 (Middelburg, 2013).

Smit, A., Sociale Staat van Zeeland. Provinciaal rapport 2009 (Middelburg, 2009).

Somers, N. Themarapport Sociale Staat van Zeeland. Cultuurparticipatie (Middelburg, 2012).

Wouw, D. van der et al., Staat van Zeeland. Zeeland in tijden van crisis (Middelburg, 2014).

Noten

  1. Het huidige lemma bevat voornamelijk enkele hoofdpunten uit de volgende door SCOOP gepubliceerde en digitaal te raadplegen bronnen: 1) Smit, Sociale Staat van Zeeland. Provinciaal rapport 2009, 2) Somers, N. Themarapport Sociale Staat van Zeeland. Cultuurparticipatie, 3) Van Gorsel, Sociale atlas Zeeland 2013 en 4) Van der Wouw et al., Staat van Zeeland. Zeeland in tijden van crisis. Feitelijk zijn in het lemma teksten van deze bronnen opgenomen, zowel in geciteerde als in bewerkte vorm.