Tera van Benthem Jutting

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Tera van Benthem Jutting
BenthemJutting 139765.jpg
W.S.S. van Benthem Jutting rond ca. 1950, foto: P. van der Feen, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 139765
Geboren 6 februari 1899 Batavia, Java, Nederlands-Indië
Overleden 22 januari 1991 Middelburg
Beroep Dierkundige
VIAF [1]


Levensloop

Studeerde (1918-1924) biologie en geologie aan de (toen Gemeentelijke) Universiteit van Amsterdam. Reeds als studente was zij werkzaam aan het Zoölogisch Museum van deze Universiteit en tot haar pensionering in 1965 bleef zij hieraan verbonden, uiteindelijk als wetenschappelijk hoofdmedewerkster. Van 1930-1932 was zij gedetacheerd bij het Zoölogisch Museum te Buitenzorg (nu Bogor, Java).

Prestaties

Haar museale taak leidde tot specialisering in het onderzoek naar soort, onderscheiding en oecologie van Mollusca (schelpdieren, enz.), zowel in het laboratorium als buiten (Zuiderzee, Alpen, Java, Malaya, enzovoorts. De resultaten van dit onderzoek heeft zij vastgelegd in een groot aantal (circa 200) publicaties, waarvan enkele mede op Zeeland betrekking hebben. Ook publiceerde zij enige levensbeschrijvingen van biologen, onder wie de Zeeuwen Leendert Bomme, Job Baster, M. Slabber, J.G. de Man en K. Hocke Hoogenboom. Tijdens vakanties en na haar pensionering te Domburg wonende beheerde zij de collectie Mollusca in het Zeeuwse Museum. In 1945 huwde Tera van Benthem Jutting met drs. Pieter Jacobus van der Feen (zie aldaar). Voor haar onderzoek naar schelpen en weekdieren ontving zij diverse onderscheidingen, waaronder een eredoctoraat aan de Justus Liebig Universiteit te Giessen (Duitsland).

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-o.a. P.J. Aarssen

Literatuur

-'Biografie, bibliografie en portret', H. Engel, P.J. van der Feen en C.O. van Regteren Altena, in: Beaufortia 11 (Amsterdam, 1964) 1-21.

-A.C. van Bruggen ed., Malacology in the Netherlands, Leiden 1977.

-Tera van Benthem Jutting (Documentatiemap) (Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, 2007).