Pieter Jacobus van der Feen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Pieter Jacobus van der Feen
PJ Van der Feen.jpg
Pieter Jacobus van der Feen in Batavia (vml. Ned.-Indie), ca. 1925.Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 139768.
Geboren 10 april 1892 Stratum
Overleden 22 augustus 1987 Middelburg
Beroep Bioloog
VIAF Jacobus van der Feen

Biografie

Bioloog. Na het Gymnasium te Middelburg (1905-1911) studeerde hij biologie te Utrecht, waar hij het doctoraal examen aflegde in het hoofdvak dierkunde met als bijvakken plantkunde en vergelijkende fysiologie. Hij vond in Zeeland gelegenheid activiteiten te ontplooien in verband met het Museum van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen als conservator van de ‘steenenkamer’ en het kabinet van de natuurlijke historie (zie de verslagen van deze werkzaamheden in het Archief van het Zeeuwsch Genootschap). Een samenvatting van zijn onderzoekingen vindt men in zijn 'Geschiedenis van de bewoning van Walcheren tot 1250' (in: ‘De bodemkartering van Walcheren’, 1952). Hij specialiseerde zich verder in zoogdieren uit het Pleistoceen en huisdieren uit het Holoceen. Van 1945-1964 was hij verbonden aan het Zoölogisch Museum der Universiteit van Amsterdam.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

?

Literatuur

H. Engel, Herinneringen aan Van der Feen (Zeeuws Tijdschrift 1972), jg. 23 (3), p. 125-128.