Tapuit

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Tapuit

Tapuit (Oenánthe oenánthe)

Kleine lijsterachtige zangvogel. Jaagt meestal op de grond met knikkende bewegingen achter insecten aan. Broedvogel van de duinen, vooral van de vroongraslanden van de Kop van Schouwen. Soms ook langs dijken en op voormalige zandplaten. Broedt meestal in konijnen holen. In Zeeland broeden 150-250 paar tapuiten. Verder is de soort een algemene doortrekker in voor- en najaar.

Paapje (Saxícola rubétra)

Verwant aan de tapuit zijn het paapje en de roodborst tapuit. Het paapje is een zomervogel die regelmatig doortrekt in voor- en najaar. Vroeger broedden er in Zeeland tientallen paapjes in de duinen en langs dijken, tegenwoordig nog slechts enkele paren.

Roodborst tapuit (Saxícola torquáta)

De roodborsttapuit is als broedvogel op Walcheren en Zuid-Beveland sterk afgenomen. In de duinen van Schouwen werden in 1976 de eerste broedgevallen vastgesteld en in Zeeuws-Vlaanderen broedt de soort in toenemende mate, met tientallen paren, langs begroeide dijken. De meeste roodborsttapuiten trekken 's winters weg, enkele overwinteren.

Auteur

-P.L. Meininger