Roelof Benjamin van den Bosch

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Roelof Benjamin van den Bosch
Knbv.jpg
De Koninklijk Nederlandsche Botanische Vereniging werd door R.B. van den Bosch opgericht.
Geboren 31 oktober 1810 Rotterdam
Overleden 28 januari 1862 Goes
Beroep medicus en botanicus
VIAF [1]

Biografie

Roelof Benjamin was een zoon van Gualtherus Jacob van den Bosch, de 'vader van de Wilhelminapolder. Na enige jaren vooropleiding in Neuwied (Duitsland) en Middelburg, studeerde hij medicijnen, eerst aan de Middelburgse Geneeskundige School, later te Leiden van 1828-1837. Hij nam als vrijwillige jager deel aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen. Hij promoveerde in 1837 in Leiden op 'De Musices effectu in morbis sanandis' (Over de heilzame werking van de muziek bij het genezen van zieken). Daarna werd hij geneesheer te Goes en in 1841 gemeenteraadslid.

Carrière en Prestaties

Zijn verdiensten lagen vooral op het gebied van de botanie en de muziek. Van den Bosch was vooral bekend voor zijn werk rond Indonesische mossen en varens. Van jongs af had hij ook grote belangstelling voor de Zeeuwse plantenwereld, getuige zijn 'Enumeratio plantarum Zeelandiae Belgicae indigenarum' (Opsomming van planten die in Zeeland en België inheems zijn), 4 st. in Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie, dln. 8, 10, 12 (1841, 1843, 1845). Ook behoorde hij tot de oprichters van de Vereniging van de flora in Nederland en de overzeesche bezittingen, waar hij laterde drijvende kracht van was. Van den Bosch was ook één van de oprichters van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging in 1845. Bij het overlijden van Molkenboer in 1854 en zijn collega Dozy in 1856 werd Van den Bosch aangesteld om de mossencollectie van het toenmalige Rijksherbarium (nu Nationaal Herbarium Nederland) verder te onderzoeken en te beschrijven. Samen met van der Sande Lacoste legde hij het resultaat daarvan vast in de Bryologica javanica, zijn bekendste en grootste werk. Daarin worden naast de reeds bekende soorten ook meer dan driehonderd nieuwe mossoorten beschreven. In 1857 verwierf hij het lidmaatschap van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Een professoraat ontging hem wegens zijn vroege dood. Als organisator van de Zeeuwse Muziekfeesten (samen met zijn vriend W.R. Leuten, muziekdirecteur te Middelburg) heeft hij belangrijk werk verricht. Bovendien was hij directeur van de zangvereniging te Goes.

Prijzen

Het geslacht Vandenboschia van de vliesvarenfamilie (Hymenophyllaceae) is door Copeland naar van den Bosch vernoemd, net als de vliesvaren Trichomanes boschianum door Jacob W. Sturm.

Bibliografie

Oproep aan de lokale kiezers van Goes om op Van den Bosch te stemmen in 1853, ZB, Magazijn 3267 D 89

Tekst Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

Dr. Lauret, herz. J. Francke, 2016.

Literatuur

  • Wachter, Gedenkhoek.
  • Jaarboek Koninklijke Academie 1862.
  • Nederlands Kruidkundig Archief 55.