Rengerskerke

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Rengerskerke

Verdwenen dorp in het Zuidland van Schouwen. In de 14e eeuw een zelfstandige parochie, waarschijnlijk als dochter van Zuidkerke. De kerk was aan St. Laurentius gewijd. Bij de opheffing in 1558 van het zesde deel Zuidland, waartoe Rengerskerke behoorde, werd het bij Kerkwerve gevoegd. Het dorp is in 1662 bijna geheel verdwenen. Het in 1479 gestichte klooster van de Regulieren van Bethlehem, tot de Congregatie van Sion behorend, stond in deze parochie. De kanunniken moesten in 1486 reeds verhuizen. Wapen: Komt voor op de wapenkaart van Schouwen van 1540. In 1950 werd het toegevoegd (samen met het wapen van Nieuwerkerke) aan het wapen van Kerkwerve. Het paard vormt een herinnering aan de vroegere, vermaarde paardenmarkt.


AUTEUR

S.J.M. Hulsbergen, J.P. Vaane

LITERATUUR

S. Muller Hz., De indeeling van het bisdom, Grijpink, Register op de parochiën. Zelandia Illustrata. Ypman, Generaal Kapittel van Sion.