Oude Pulgenpolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Oude Pulgenpolder

Voormalige polder in Zuid-Beveland, gelegen ten zuiden van Eversdijk, grotendeels op het gebied van de Willem-Annapolder en voor een klein deel buitendijks in de Westerschelde (Middelgat). Hij werd waarschijnlijk bedijkt in het eerste kwart van de 14e eeuw en maakte deel uit van een poldercomplex dat op de Galgoordpolder na geheel is verdronken. In het noorden grensde hij aan de Brede Watering Bewesten Yerseke. De oppervlakte bedroeg 120 schotbare gemeten. De polder ging in 1519 verloren.


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

C. Dekker, Zuid-Beveland.