Nicolaas Cornelis Lambrechtsen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Nicolaas Cornelis Lambrechtsen
Lambrechtsen 230.jpg
Portret van N.C. Lambrechtsen, ca. 1790, collectie tekeningen en prenten, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 230
Geboren 29 februari 1752 Vlissingen
Overleden 21 mei 1823 Ritthem
Beroep jurist en koopman
VIAF N.C. Lambrechtsen

Leven en werk

Nicolaas Lambrechtsen studeerde te Utrecht, waar hij in 1773 in de beide rechten promoveerde op Dissertatio hist. jurid. sistens defensionem civitates Vlissinganae a° 1572 in libertatem sevindicantis. Hij vestigde zich te Vlissingen, waar hij tot pensionaris-honorair en vervolgens tot pensionaris werd benoemd. Bij de onlusten van 1787 werd zijn huis door Oranje-gezinden geplunderd, waarop hij naar Middelburg verhuisde. Daar werkte hij van 1787 tot 1795 mee aan de Bijvoegselen, aanmerkingen en nalezingen op de nieuwe druk van Wagenaars Vaderlandsche Historie. Na de omwenteling van 1795 werd hij wegens Vlissingen als een der Provisioneele Representanten des Volks van Zeeland afgevaardigd naar de Algemeene Vergadering in Den Haag, die moest beslissen over het bijeenroepen van een Nationale Vergadering. Door zijn kennis van Oost- en West-Indië werd hij met de leiding belast van de Commissie over de Oost- en West-Indische zaken. Door Lodewijk Napoleon werd hij tot Staatsraad in buitengewone dienst benoemd. Met het herstel van 1813 legde hij zijn ambt neer; ofschoon diverse keren aangezocht voor staatsbetrekkingen wenste hij ambteloos te blijven.

Persoonlijke trivia

Lambrechtsen woonde op de buitenplaats De Dolphijn tussen Middelburg en Nieuw- en St.-Joosland. Zijn echtgenote was Petronella C. Schorer. Bij erfenis werd hij heer van Ritthem (1814). In de werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde schreef hij in 1819 een bewerkte geschiedenis van de Middelburgse rederijkerskamer Het Bloemken Jesse. Verder werden een aantal verhandelingen in de Werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen opgenomen. Hij heeft de grote verdienste gehad genoemd genootschap tijdens revolutie en bezetting voor de ondergang te behoeden.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B.W. IV.