Monster

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Monster (monstre)
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
de Berg van Troje is een vliedberg gelegen aan de rand van het dorp Borssele, en een restant van het voormaling mottekasteel van het Slot Troje, dat het stamslot was van de Heren van Borssele, foto: A. van Heide, Provincie Zeeland, 1998, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 132421

Verdwenen dorp en parochie op het voormalig eiland Borssele, Zuid-Beveland. De kerk, een dochter van de Westmonsterkerk te Middelburg en eigendom van het kapittel van St.-Pieter te Utrecht, was gewijd aan St.-Pieter. In de kerk was een vicarie ter ere van de H. Maagd. Monster wordt genoemd in een oorkonde van 1216 van paus Innocentius III. De kerken van Vinninge en Ellewoutsdijk waren vroege dochterkerken van Monster. De naam Monster is afgeleid van het latijn Monasterium (klooster). Er was een gasthuis. De parochie is verdronken in 1530/1532. Na de herdijking van het land van Borssele in 1616 werd, ongeveer op de plaats van het vroegere Monster, het huidige Borssele gebouwd. Van het oude dorp zijn diverse sporen aangetroffen; het meest in het oog springende restant van Monster is de Berg van Troje, waar ooit het mottekasteeel (en stamslot) stond van de heren van Borssele.

AUTEUR

-J.A. Trimpe Burger; bew. Jan J.B. Kuipers (2014)

LITERATUUR

-C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een eiland in de Middeleeuwen (Krabbendijke, 1982)

-Van Heel, Na 500 jaar weer terecht.

-Jan J.B. Kuipers (eindred.), Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest Nederland (Middelburg, 2004) o.a. 40-49 nr. 40.

-Ovaa, Bodem en bewoning van Borssele

Tekst Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Verdwenen dorp en parochie op het voormalig eiland Borssele, Zuid-Beveland. De kerk, een dochter van de Westmonster te Middelburg en eigendom van het kapittel van St.-Pieter te Utrecht, was gewijd aan St.-Pieter. In de kerk was een vicarie ter ere van de H. Maagd. Monster wordt genoemd in een oorkonde van 1216 van paus Innocentius III. De kerken van Vinninge en Ellewoutsdijk waren vroege dochterkerken van Monster. De naam Monster is afgeleid van Monasterium, klooster. Er was een gasthuis. De parochie is verdronken in 1530/1532. Na de herdijking van het land van Borssele in 1616 werd, ongeveer op de plaats van het vroegere Monster, het huidige Borssele gebouwd.