Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom
MathildeBerdenisvanBerlekom.JPG
Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom, foto, bron: Het geheugen van Nederland
Geboren 14 maart 1862 Middelburg
Overleden 22 april 1952 Amsterdam
Beroep schrijfster, onderwijzeres en voorvechtster emancipatie
VIAF [1]

Voorvechtster voor de emancipatie van de vrouw; schrijfster; onderwijzeres, opgeleid aan de kweekschool te Middelburg.

Biografie

Mathilde was de dochter van J.P. Berdenis van Berlekom. Het gezin waaruit zij kwam kende een grote mate van verdraagzaamheid; de ideeën van Multatuli vonden er een voedingsbodem. Bij één van de lezingen over dit onderwerp leerde Mathilde Florentinus Marinus Wibaut kennen, met wie zij, na lange aarzeling, in 1885 trouwde. Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren. In 1895 richtte ze samen met Henriëtte van der Mey de Middelburgse afdeling van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht op. Zij trad, evenals haar man, toe tot de S.D.A.P. (1897), werd te Middelburg medeoprichtster van de sociaal-democratische vrouwenvereniging 'Samen Sterk' (1903) en daarna voorzitster. De vereniging beoogde de oprichting van vrouwenvakverenigingen en het organiseren van cursussen voor vakopleiding voor meisjes. In 1904 verhuisde zij naar Amsterdam, waar zij van 1908-1935 voorzitster werd van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. Samen met haar man schreef zij 'Wordend Huwelijk' (1e-3e druk, 1933-1935), waarin een pleidooi wordt gehouden voor het voorkomen van ongewenste zwangerschap, gezinsplanning, vrije verloving of proefhuwelijk. Er rees sterk verzet tegen het boek. In haar 'Herinneringen', kort voor haar dood in 1952 geschreven, zegt zij aan het slot 'De diepe betekenis van de socialistische vrouwenbeweging is altijd geweest; strijd voor bevrijding - bevrijding uit kapitalistische overheersing - bevrijding uit sekseoverheersing'.

Bibliografie

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

M.P. de Bruin

Literatuur

M. Wibaut-Berdenis van Berlekom Herinneringen van Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom; iets over ontstaan en ontwikkeling van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (Rotterdam, 1976)