Florentinus Marinus Wibaut

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Florentinus Marinus Wibaut
Wibaut ZI IV 1135.jpg
Florentinus Marinus Wibaut,ca. 1905-1915, foto door Cornelis Leenheer sr., KZGW, ZI, 1135
Geboren 23 juni 1859 Vlissingen
Overleden 29 april 1936 Amsterdam
Beroep wethouder Amsterdam, socialist en directeur houthandel
VIAF F.M. Wibaut

Levensloop

F.M. Wibaut was een telg van een Vlissingse koopmansfamilie van rooms-katholieke huize. In 1876 deed hij eindexamen aan de Handelsschool te Amsterdam. Hij kreeg een betrekking bij de firma G. Alberts Lzn. Co. te Middelburg, en bracht het er tot directeur, samen met zijn vriend C.M. Ghijsen (de vader van [Hendrika Catharina Maria Ghijsen]). Beiden hadden veel interesse voor sociale problemen en het Engelse Fabian-socialisme. Wibaut vertaalde het in 1889 verschenen 'Fabian Essays in Socialism', noemde zich in die tijd ook al openlijk een socialist en werd in 1897 lid van de S.D.A.P. In handelskringen (met name in het buitenland) stond hij bekend als 'meneer Alberts'. In 1904 vertrok hij naar Amsterdam om zich intensiever met de socialistische beweging bezig te houden. Hij bleef directeur van Alberts tot 1914, het jaar van zijn benoeming tot wethouder van Amsterdam (sinds 1907 was hij reeds lid van de Amsterdamse gemeenteraad), in welke functie hij veel voor de volkshuisvesting heeft gedaan en de financiën der gemeente met grote voorzichtigheid beheerde.

Ideologie

Wibaut publiceerde zijn ideeën in de Nieuwe Gids en de Kroniek. Te zijner ere werd op het crematorium Westerveld een gedenkteken opgericht met het opschrift 'Er is maar één land onze aarde. Er is maar één volk-de mensheid. Er is maar één geloof de liefde'.

Biografie

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

M.P. de Bruin

Literatuur