Marinus Hendrik Wilderom

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Marinus Hendrik Wilderom
Wilderom1.jpg
CdK J. van Aartsen benoemt dhr. W.H. wilderom tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1 nov. 1973, fotograaf: onbekend, Bron: ZB, beeldbank Zeeland, nr. 162596
Geboren 27 februari 1914 Wissenkerke
Overleden 4 oktober 1990 Vlissingen
Beroep Weg- en Waterbouwkundig ingenieur
VIAF Marinus Hendrik Wilderom

Biografie

Weg- en Waterbouwkundig ingenieur (ing.). Na MULO opleiding Zeeuwsch Technisch Instituut Goes (1932), diploma Zeeland (1936), Wegentechnicus PBNA (1937). Loopbaan: Rijkswaterstaat Directie Nieuwe Wegen standplaats Dordrecht (1937), Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland (1939), Weder opbouw en Volkshuisvesting standplaats Katwijk aan Zee (1945), Rijkswaterstaat Directie Zeeland (1948), later bij Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, waar hij als stafadviseur bij de Studiedienst Vlissingen bleef tot zijn pensionering in 1979.

Marinus Hendrik Wilderom stelde vele interne nota's, rapporten en memo's over de Zeeuwse oevers samen. De studie over zijn geboortegrond Noord-Beveland, waarvoor de oorlogsjaren 1940/45 deels benut werden, vormde later de basis voor het schrijven van een boek over het ontstaan van de Noord-Bevelandse polders c.a., dat mede door het contact met M.P. de Bruin in 1961 samen met hem in eigen beheer werd uitgegeven. De volgende delen II tm. IV, over het ontstaan van de polders c.a. in overig Zeeland, werden in de serie 'Tussen Afsluitdammen en Deltadijken' door hem alleen gerealiseerd en in eigen beheer uitgegeven. Bij het verschijnen van het laatste doel in 1973 werden hem op een vergadering van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen de onderscheidingstekenen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.

Marinus Hendrik Wilderom publiceerde vanaf 1952 in vakbladen als Orgaan Technische Ambtenaren Rijkswaterstaat en Polytechnisch Tijdschrift o.a. een nieuwe visie over het ontstaan van oever- en dijkvallen in Zeeland, verder artikelen over onder wateronderzoek, dijkdoorbraken en bodemgesteldheid. Publicaties: zie bibliografie.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

Teng, M.H. Wilderom, W. van Gorsel (2019, herz.)

Bibliografie

Overige bronnen