Mairepolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Mairepolder

Polder in de gemeente Reimerswaal; opgenomen in het Waterschap de Brede Watering van Zuid-Beveland (op gericht 1959), thans Waterschap Noord- en Zuid-Beveland; oppervlakte ca. 120 ha; hoogteligging gemiddeld 0,9 m + N.A.P. De afwatering geschiedt via het gemaal Waarde in de Waardepolder. De polder werd in 1694 tezamen met de Valkenissepolder bedijkt; de polders liggen onder één dijkage. Ze vormen een herdijking van in 1530/32 verloren gegaan gebied. Ongeveer in het zuidoosten van de huidige Mairepolder heeft vóór 1530 Koeveringe gelegen. De Mairepolder vormde tot 1773, toen de Reigersbergsche polder werd bedijkt, de uiterste oosthoek van Zuid-Beveland; de af stand tot Noord-Brabant bedroeg ca. 8 km.De polder inundeerde in 1808 en 1825. Hij heeft behoord tot de heerlijkheid Mare en de voormalige gemeenten Krabbendijke en Rilland-Bath en is opgenomen geweest in het uitwateringswaterschap Waterschap De Valkenissegeul (opgericht 1879; Emmanuëlpolder).


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen III. Roessingh, Mairepolder.