Levinus Lemnius

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Levinus Lemnius
Levinus Lemnius.jpg
Levinus Lemnius (1568). Vervaardiger: onbekend. Bron: Wikimedia Commons.
Geboren 20 mei 1505 Zierikzee
Overleden 1 juli 1568 Zierikzee
Beroep Medicus
VIAF Levinus Lemnius

Biografie

Medicus. Lieven Lemse bezocht de Latijnse School in zijn geboorteplaats en ging in 1521 te Leuven studeren; waarschijnlijk heeft hij de doctorstitel echter in Italië behaald. Na enige praktijkervaring in Brugge te hebben opgedaan, vestigde hij zich in 1526 of 1527 te Zierikzee, waar hij tot stadsdoctor werd benoemd. Hierdoor kreeg hij ook de zieken in het Gasthuis, het Heilige Geesthuis, het Pesten het Leprozenhuis te behandelen. Later schijnt hij bovendien kapittelheer van de St .-Lievens Monsterkerk geworden te zijn. Inmiddels reisde hij naar Engeland en Italië en onderhield persoonlijk contact met bekende tijdgenoten zoals Andreas Vesalius en Petrus van Foreest. Levend op het breukvlak van Middeleeuwen en Nieuwe Geschiedenis, had hij ideeën uit beide perioden: enerzijds waren zijn therapieën grotendeels traditionalistisch (aderlatingen, 'laatkoppen', purgeren, het dragenvan een bepaald soort gesteente), anderzijds blijkt uit zijn voorzichtige opstelling tegenover alchemie en astrologie en zijn menselijke benadering van geesteszieken, moderne invloed. Zijn twee grote werken werden nog lang na zijn dood gebruikt en vertaald. Hoewel niet tot de groten van zijn tijd behorend, stak deze christen-humanist door zijn geleerdheid en visie toch boven de middelmaat uit. Hij kreeg de eretitel 'hygiënist', omdat hij aan badtherapie en massage uitvoerig aandacht besteedde. Zijn zoon Willem, die in Ferrara en Pisa studeerde en zich te Londen vestigde, heeft tot groot genoegen van zijn vader een boek over scheurbuik geschreven. Vermoedelijk is het wegens de verhuizing naar Londen niet in druk verschenen.

Belangrijkste werken: `De Miraculis Occultis Naturae' (Over de verborgen wonderender natuur); `De habitu et constutione corporis, quam Graeci K rasin, trivialer complexionem vocant libri iii' (Over de lichaamsbouw en het gestel, welke in het Grieks krasin, in de volkstaal complexie heet); 'Libellitres perelegantes ac festivi, omnibus artium liberalium candidatis apprime utiles' (drie zeer fraaie en aardige boekjes, bijzonder nuttig voor alle candidaten der vrije kunsten); 'Herbarum atque arborum quae in Bibliis passim obviae runt dilucida explicat io' (Duidelijke uitlegging van de kruiden en bomen die in de Bijbelse boeken voorkomen).

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.M. Lauret, gecontroleerd door de redactie, 2012.

Literatuur

  • Van Hoorn, Levinus Lemnius.