Kwartelkoning

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Kwartelkoning

Kwartelkoning (Crex crex)

Verwant aan de waterral, nog groter dan deze met kortere snavel. Geelbruin verenkleed met in de vlucht roodachtige vleugels. Leefwijze zeer verborgen, maar roep, een herhaald `crex-crex', opvallend. Broedvogel van graslanden, soms in bouwland. Tegenwoordig is de kwartelkoning in Zeeland alleen nog een zeldzame doortrekker en zomergast. Rond 1920 schijnt de soort hier een vrij algemene broedvogel te zijn geweest. Ook in later jaren werden nog op vele plaatsen roepende exemplaren gehoord, maar na 1969 vrijwel niet meer.

Auteur

-P.L. Meininger


AFBEELDING

Kwartelkoning, gefotografeerd te Zonnemaire in 1922. Toen een algemene broedvogel, nu eenzeldzame doortrekker in Zeeland.