Kievittepolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Kievittepolder

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Polder in de gemeente Oostburg, gelegen aan de Noordzee (Appelzak); opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis (opgericht 1942); oppervlakte ca. 25 ha. In de polder ligt Cadzand-Bad. Aan het uiteinde van het Uitwateringskanaal dat de polder in tweeën deelt ligt het poldergemaal Cadzand-Bad (dieselgemaal met 2 pompen; capaciteit 1000 m' per minuut; bemalingsgebied 13.825 ha; gebouwd 1964), t.b.v. het hoofdafwateringsgebied Cadzand. Hier bevindt zich ook een rioolgemaal. De waterkering van de Kievittepolder, evenals van de oostelijk aangrenzende Vlamingspolder bestaat enkel uit de duinregel; het zijn dus geen polders in eigenlijke zin. De huidige Kievittepolder bevindt zich op eertijds buitengedijkte gronden van de zuidelijk aangrenzende Oudelandsche Polder. Na de overstroming van 1530 werd hij de herdijking van deze polder meer dan 500 gemeten prijsgegeven. De omstreeks 1531 aangelegde inlaagdijk, de Noorddijk, is de scheidingsdijk van de Oudelandsche en Kievittepolder; hij komt al voor op kaarten van 1543/54 en 1562/71. Beginnen in het oudeland van Cadzand die later niet meer voorkomen worden in 1435 vermeld als Westeren Smalle-, Westeren Oude-, Blommaert-, Langen Loop-, Katte-, Oosteren Oude-, Gemeenen beooster Kerke-, Melde-, Wester Middelzand-, Smalleen Buispolder (dezelfde als de Busschaerspolder?). De Kievittepolder heeft behoord tot de voormalige gemeente Cadzand.


AUTEUR

J. Kuipers


LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen IV. De Hullu, Toevoegsels op Roos. Gottschalk, Historische geografie II.