Kemphaan

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Kemphaan

Kemphaan (Philómachus pugnaa)

Vogel met lange poten en vrij lange snavel. Lijkt oppervlakkig op een ruiter (zie steltlopers).

Kemphaan vrouwtje

Het vrouwtje is kleiner dan het mannetje en heeft een onopvallend bruin geschubd verenkleed, donkere vleugels en donkere streep over het midden van de lichte stuit.

Kemphaan mannetje

Het mannetje in zomerkleed heeft een opvallende kraag en oorpluimen, die zeer variabel in kleur zijn. Pootkleur is ook variabel. Het mannetje in winterkleed lijkt op het vrouwtje. In het voorjaar houden de mannetjes op vaste baltsplaatsen `schijngevechten', waarbij de kraag wordt opgezet en de vleugels worden gespreid. De kemphaan is in Zeeland tegenwoordig broedvogel van nog slechts enkele plaatsen (10-25 paar). Broedt vooral in vochtige graslanden, algemene doortrekker en wintergast, in wisselend aantal, van grasland, bouwland, binnendijkse slikken en dergelijke. Zelden op de slikken van de zeearmen.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven P.L. Meininger