Jan van Hinte

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan van Hinte
Jan van Hinte.jpg
Bij opgravingen (bij het graven van een sleuf voor de riolering) ongeveer op de plaats waar het Busschietershof moet hebben gestaan, aan de Busschietersstraat, kwam een Romeinse brandlaag met duizenden scherven tevoorschijn: terrasigillata, rood, geglazuurd aardewerk. Dhr. Jan van Hinte (St.Kruis),(geb. 1896), voorzitter van de afd. Zeeland van de Archeologische Werkgemeenschap West-Nederland en correspondent van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek kreeg de leiding over verder onderzoek. Op de foto toont hij een stuk van een Romeinse dakpan. Foto: PZC, Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 15274
Geboren 22 maart 1896 Groningen
Overleden 18 april 1983 St.-Kruis
Beroep Onderwijzer, landmeter en heem- en oudheidkundige
VIAF Jan van Hinte

Biografie

Onderwijzer, landmeter, heem- en oudheidkundige te St.-Kruis bij Aardenburg. Begon zijn loopbaan als onderwijzer, was vervolgens landmeter in het voormalige Ned. Oost-Indië en verbleef aldaar gedurende de tweede wereldoorlog in de beruchte Jappenkampen. Was werkzaam bij de Volkenbond in Genève en maakte als voorlichtingsfunctionaris onder andere reizen naar Japan en Rusland. Na de Tweede Wereldoorlog was hij als hoofd van het bureau Jeugdzaken verbonden aan de Stichting Politieke Delinquenten voor Groningen, Friesland en Drente. Waargenomen onrechtvaardigheden deden hem besluiten zijn taak in het noorden van het land te beëindigen, waarna hij zich in 1950 in Zeeuws-Vlaanderen vestigde, aanvankelijk te Aardenburg, wat later definitief in St.-Kruis.

Met zijn vrouw Elisabeth S. van Hinte-Zandvliet was hij als overtuigd pacifist vurig strijder voor rechtvaardigheid en vrede. Na zijn veelbewogen en zwervend leven ontwikkelde Van Hinte zich als een zeer verdienstelijk oudheidkundige die vooral in Zeeland en Vlaanderen grote bekendheid en waardering genoot door zijn lezingen en publicaties over de door hem en anderen verrichte oudheidkundige onderzoekingen in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 1950, maar vooral sedert 1955 (restauratie van de St.Baafskerk te Aardenburg en de daarbij verrichte oudheidkundige opgravingen) was Van Hinte de stimulerende kracht bij verdere naspeuringen in het verleden van Aardenburg en omgeving. Hij toonde ook een grote inzet bij de totstandkoming van het Aardenburgs museum en verrichtte werk van onschatbare waarde voor de conservering en documentatie van de beroemde grafschilderingen uit de kerken van Aardenburg en het verdwenen Hannekenswerve. Hij was mede-oprichter van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen en publiceerde o.a. regelmatig in het Zeeuws Tijdschrift, Westerheem en in de uitgaven van de Heemkundige Kring West Zeeuws-Vlaanderen; zie bibliografie.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

J.A. Trimpe Burger, herz. Peter Sijnke (2011).

Literatuur

  • J .L. van Leeuwen, ‘Het begin van de Romeinse opgravingen te Aardenburg door Jan van Hinte ter hand genomen’, in : Zeeuws Tijdschrift 21/1 (1971) 16-18.