Jan Lambrechtsen Coolen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan Lambrechtsen Coolen
Lambrechtsen-coolen 153132.jpg
Tekening van het grafopschrift van Jan Lambrechtsen Coolen (1554-1619), burgemeester van Vlissingen, collectie KZGW, foto, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 153132
Geboren 1554 Vlissingen
Overleden 19 maart 1619 Vlissingen
Beroep bewindhebber VOC

Biografie

Na in zijn jeugd gevaren te hebben wijdde Jan Lambrechtsen Coolen zich met veel succes aan de handel. Hij werd een der belangrijkste kooplieden van zijn tijd en als zodanig een der 12 bewindhebbers van de Oostindische Compagnie, ter kamer Zeeland. In 1586 werd hij tot raad van Vlissingen benoemd en vervolgens bekleedde hij 7 maal het burgemeestersambt. Bij zijn dood liet hij vele goederen in Staats-Vlaanderen en de heerlijkheid Aagtekerke, na. Een levensbeschrijving in handschrift door Mr. N.C. Lambrechtsen berust in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap.

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B.W. VII.