Henri M. J. van Asch van Wijck

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Henri M. J. van Asch van Wijck
Henri van Asch-van Wijck.jpg

'
Geboren 28 augustus1850 Utrecht
Overleden 9 april 1910 Utrecht
Beroep Rechter

Biografie

Achtergrond

Jonkheer Henrick Maurits Jan van Asch van Wijck was een zoon van jhr. Mr. H.A.M. van Asch, die commissaris van de Koningin was in de provincie Drenthe. Van Asch van Wijck groeide op in de Nederlandse Hervormde Kerk, maar ging in 1886 met de Doleantie mee, die in 1892 leidde tot de stichting van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Opleiding en functies

Na zijn middelbare schoolopleiding studeerde van Asch van Wijck rechten in Utrecht en promoveerde daar in 1875 tot doctor in de rechtsgeleerdheid. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot adjunct-commies bij de Algemene Rekenkamer. In 1876 trad hij echter toe tot de rechterlijke macht en was hij achtereenvolgens plaatsvervangend griffier bij de rechtbanken in Deventer en Utrecht en plaatsvervangend officier van justitie in Zierikzee (1878), Breda (1879) en Utrecht (1884). In 1885 werd hij rechter in laatstgenoemde plaats. Van 1889 tot 1899 was hij lid van de gemeenteraad van Utrecht en van 1896 tot 1903 lid van Provinciale Staten voor het kiesdistrict Amersfoort.

Tweede Kamer

Op 15 juni 1897 werd Van Asch van Wijck als Anti-Revolutionair (ARP) met ruime meerderheid gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor het kiesdistrict Wijk bij Duurstede. Zijn mandaat werd in 1901 vernieuwd, maar in augustus van dat jaar werd hij door Provinciale Staten van Utrecht naar de Eerste Kamer afgevaardigd en na ontbinding in 1904 als zodanig herkozen.

Overlijden en begrafenis

Henrick Maurits Jan van Asch van Wijck overleed op 9 april 1910. Bij zijn begrafenis werd hij vooral geprezen om zijn geloof, eenvoud en oprechtheid. Zijn oudste zoon bedankte de vele aanwezigen voor hun aanwezigheid.

Bronnen

Literatuur

Auteur

-W. van Gorsel, 2023

Noten