Hendrika Catharina Maria Ghijsen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hendrika Catharina Maria Ghijsen
Ghijsen portret.jpg
Portret van Rika Ghijsen, circa 1975.
Geboren 22 november 1884 Middelburg
Overleden 25 maart 1976 Middelburg
Beroep taalkundige en literatuur-historica
VIAF Hendrika Catharina Maria Ghijsen


Studie

Ghijsen (midden) samen met haar paranimfen na haar promotie op haar kamer, 8 juli 1919, foto, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 120798

De vader van Hendrika Catharina Maria Ghijsen werkt bij de aanleg van de spoorbaan. Hij woonde te Middelburg en Domburg en Rika Ghijsen zou –op enkele korte uitstapjes na- haar leven lang in de huizen in de Gortstraat in Middelburg en aan de Weststraat 11 in Domburg blijven wonen. In 1905 ging Ghijsen studeren in Leiden, waar zij onder andere aan toneel deed en lid werd van de VVSL, de vereniging voor vrouwelijke studenten te Leiden. In 1913 deed zij haar doctoraal in Nederlands en Geschiedenis. Na in de oorlogsjaren samen met onder andere Mr. Anne Bolle in Middelburg hulp verleend te hebben aan de Belgische vluchtelingen keerde ze naar Leiden terug. In 1919 promoveerde zij op de dissertatie: Betje Wolff, jeugd en huwelijksjaren. In 1954 zou nog een tweede biografie van haar hand verschijnen over de Vlissingse schrijfsters Wolff en Deken. Ze wijdde zich aan wetenschappelijk werk, dat vooral op Betje Wolff en Aagje Deken en op Zeeuwse dialectologie betrekking had.

Woordenboek der Zeeuwse dialecten en verenigingswerk

Toen in 1928 de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek werd opgericht werd ze daarvan al spoedig secretaresse en nam eerst de inzameling, vervolgens ook de bewerking van het materiaal op zich, daarbij zeer gesteund door mej. K. van de Putte. Daaruit ontstond het ‘Woordenboek der Zeeuwse dialecten’(1959-1964). Voortzetting van het onderzoek naar het Zeeuwse dialect vond daarna plaats via het Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zij had een werkzaam aandeel aan het muziek- en verenigingsleven in Domburg en Middelburg. Van haar hand verscheen een aantal publicaties over muziekleven in Middelburg en de concertzaal.

Terwijl Ghijsen opnieuw een artikel over Wolff en Deken aan het schrijven was viel ze in de winter van 1976 van de trap in haar woonhuis. Na enige weken in een verpleeghuis in Middelburg te hebben doorgebracht overleed zij op 25 maart van dat jaar. Na haar overlijden verscheen in 1978 'Hendrika Catharina Ghijsen 1884-1976: Herinneringen,autobiografische aantekeningen', dat door M.P. de Bruin van een inleiding werd voorzien. Voor een opgave van haar werken zie bibliografie. De papieren nalatenschap van Rika Ghijsen werd geschonken aan de Provinciale Biblotheek en berust thans in de ZB. Deze inventaris is online via de catalogus beschikbaar (zie bibliografie).

Laureaten

Het woordenboek der Zeeuwse dialecten
  • Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 9 december 1954
  • Zeeuwse culturele prijs, 1957
  • Erelid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1964

Selecte Bibliografie

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

P.J. Meertens, herz. J. Francke (2012)

Literatuur