Gualtherus Jacob van den Bosch Imanszn./EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

Wilhelminadorp 3 aug. 1828 - Wiesbaden 28 nov. 1906), zoon van I.G.J van den Bosch (1), studeerde landbouwkunde in Duitsland, directeur wan de Wilhelminapolder 1864 1893). Werd tijdens zijn directoraat geconfronteerd met talloze problemen o.a. het verdwijnen wan de meekrapteelt tengevolge van de uitvinding van de alizarine en de internationale landbouwcrisis van de jaren '80. Door een juiste gewassenkeuze, mechanisatie (o.a. invoering stoomploeg, 1873) en andere maatregelen bleef het bedrijf winstgevend.

Publ.: Verslag aan de Alg.. Kon. Landb.Ver. over de stoomcultuur in Engeland en hare toepassing in Nederland, 1861; Over de bewerking van den grond door stoomkracht en de toepassing daarvan in de provincie Zeeland. Bijblad Landbouwcourant 1873, blz. 241-24 8 en 1874, blz. 129 132.