Gezworenen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Gezworenen

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Vormden in Zeeland samen en onder de leiding van de dijkgraaf het landsheerlijk dijksbestuur. In de middeleeuwen werden de gezworenen benoemd en afgezet door de dijkgraaf; na de middeleeuwen kwam cooptatie voor. Hun aantal per bestuur was, naar de omvang van het dijkgraafschap, verschillend groot, soms slechts een paar. Het dijkgraafschap (tevens de watering) Beoosten Yerseke telde in 1456 12 gezworenen: één namens de graaf, de overigen gerecruteerd uit de afzonderlijke parochies per parochie nul tot vier. Als beloning gold voor elk lastenvrijstelling tot 40 gemet. Was in de middeleeuwen het gezag van een gezworene nog gering, in de 16e eeuw konden zij zich na een lange ambtsperiode ontwikkelen tot ware dijkdeskundigen heemraden). Later was de gezworene de vertegenwoordiger van de ingelanden in het bestuur van de Zeeuwse polders, vóór de concentraties in 1941, 1959 en 1965 hadden plaatsgevonden. Na de polderen waterschapsconcentraties vormen de gezworenen met de dijkgraaf het Dagelijks Bestuur van de huidige waterschappen in Zeeland.


AUTEUR

M.H. Wilderom, A.C.F. Koch


LITERATUUR

A.A. Beekman, Dijk- en waterschapsrecht, 70 vv. Gallé, Beveiligd bestaan. C. Dekker, Zuid-Beveland, 548 vv.