Gerrit Adriaan Fokker

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Gerrit Adriaan Fokker
Fokker 130091.jpg
G.A. Fokker, foto, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 130091
Geboren 17 december 1811 Middelburg
Overleden 24 augustus 1878 Middelburg
Beroep Lid Gedeputeerde Staten van Zeeland en bibliothecaris Provinciale Bibliotheek Zeeland.
VIAF Gerrit Adriaan Fokker

Jeugd en studie

Fokker was een vooruitstrevende liberaal die, nadat hij de Franse en Latijnse school had doorlopen, zich in 1831 als vrijwilliger meldde bij de Schutterij voor de Tiendaagse Veldtocht. Hierna schreef hij zich in als student in de Rechten te Leiden, waar hij al in 1836 promoveerde. Vervolgens vestigde hij zich als advocaat te Middelburg.

Carrière

In 1843 werd hij aangesteld als procureur bij de arrondissementsrechtbank en het Provinciaal Gerechtshof en van 1851 tot en met 1853 was hij daar kantonrechter. In 1848, na de grondwetsherziening, was Fokker al gekozen voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, waarvan hij tot 1850 lid zou blijven. Hij hield zich vooral bezig met spaarbanken, het kiesstelsel, polder- en waterschapsbelangen en belastingen. Zijn interesse voor contemporaine vraagstukken kwam in praktische zin nog meer tot zijn recht met betrekking tot kwesties als de aanleg van de Zeeuwse spoorlijn en de afdamming van de Oosterschelde. De afdeling 'staathuishoudkunde' binnen de Provinciale Bibliotheek telde dan ook een ruime sortering boeken.

Oprichting Provinciale Bibliotheek van Zeeland

De Provinciale Bibliotheek van Zeeland in de Lange Delft, ca. 1935, foto: Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 6699

Fokker kwam er tijdens zijn lidmaatschap van Gedeputeerde Staten van Zeeland achter dat de provincie een rijke collectie wetenschappelijke boeken bezat. Deze waren echter verspreid over meerdere departementen en behalve voor de ambtenaren niet toegankelijk. Dit bracht hem ertoe een voorstel te lanceren deze boekerij toegankelijk te maken voor wetenschappelijk onderzoek voor een groter publiek. Zo werd op 11 februari 1859 de Provinciale Bibliotheek opgericht. Deze Openbare Bibliotheek was in Fokkers ogen weliswaar een instelling die voor iedereen toegankelijk was, maar dan wel alleen toegespitst op studie doeleinden Fokker werd in 1859 zelf meteen de eerste bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland en zou dat tot zijn dood, in 1878, blijven. Hij werd opgevolgd door Jacobus Broekema.

Publicaties

Fokker publiceerde tijdens zijn leven een honderdtal artikelen en boeken over diverse onderwerpen van zijn interesse, maar vooral over de Zeeuwse geschiedenis en heemkunde. Hij schreef onder meer over de calamiteuze polders, het bankwezen en de stoomvaart op Amerika. Voor een volledig overzicht zoek op: author:"Fokker, Gerrit Adriaan"

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-Johan Francke, 2015

Literatuur