Ganzevoet

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Ganzevoet
Rode ganzevoet, bron: Rasbak, Wikimedia

Ganzevoet (Chenopódium)

Geslacht van kruiden met in Zeeland vijf algemene soorten. Lijkt sterk op melde. Uitgegroeide planten van ganzevoet staan echter meer rechtop. De bloeiwijze van deze planten heeft een zeer onopvallend korrelig uiterlijk. Vrijwel alle soorten van dit geslacht zijn éénjarig. Een uitzondering hierop vormt de brave Hendrik (Chenopódium bónus-henricus). Deze komt in Zeeland niet voor.

Melganzevoet (Chenopódium album) en Stippelganzevoet (Chenopódiumficifólium)

Het meest algemeen zijn de melganzevoet en de stippelganzevoet. Zij gelijken sterk op elkaar. De bladeren van de eerste zijn iets minder lang dan van de tweede. Bij beide zijn de bladeren meelachtig bestoven. De melganzevoet en de stippelganzevoet komen overal in Zeeland zeer algemeen voor. Zij behoren tot de meest algemene akkeronkruiden. Zij worden aangeduid met de volgende streeknamen: meien; meiboom; dauwkoole; blauwkoppen; maole; mellen. De namen zoutmeien en kruupmeien worden meestal gebruikt voor de spiesblad melde.

Korrelganzevoet (Chenopódium polyspérmum)

Ook de korrelganzevoet is een algemeen akkeronkruid. Het onderscheidt zich van de beide overige soorten door het gaafrandige, eironde blad, dat niet meelachtig bestoven is. Het komt vooral voor op de wat lichtere kleibodems.

Rode ganzevoet (Chenopódium rábrum) en Zeegroene ganzevoet (Chenopódium glaticum)

De rode ganzevoet en de zeegroene ganzevoet vindt men vooral op opengetrapte grond in vochtige graslanden (bijvoorbeeld rond drinkputten en op dammetjes). Vooral de zeegroene ganzevoet is vrij zouttolerant en deze soort vindt men dan ook vaak in enigszins zilte omstandigheden. Als akkeronkruid komen beide soorten slechts weinig voor.

Zeldzame Ganzevoet-soorten

Enkele zeldzame in Zeeland gevonden ganzevoet-soorten, zijn: de basterdganzevoet (Chenopódium bridum), de beursjesganzevoet (Chenopódium botryôdes) en de stinkende ganzevoet (Chenopódium vulvária). De laatste soort komt in Nederland thans vrijwel uitsluitend in Zuid-Limburg voor. Uit de vorige eeuw (1844, 1868, 1887) zijn echter vondsten bekend uit Zierikzee. De soort werd daar op de Zelkeheuvel aangetroffen.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven: A. van Haperen

Literatuur

Weeda, Voorkomen van Chenopódium vulvária L., 341-342