Familie Bertel

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Familie Bertel
Het dorp Westkapelle was de geboorteplaats van de drie broers Bertel, ansichtkaart,F. den Boer, ca. 1900, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 27042

Algemeen

Drie zonen van Bertel sr., burgemeester en geneesheer te Westkapelle, drukten als medici de voetstappen van hun vader.

Leendert Hendrik François Bertel

Familie Bertel
Geboren 19 juni 1827 Westkapelle
Overleden 29 maart 1862 Westkapelle
Beroep geneesheer
VIAF [1]

Leendert Bertel (1827) bezocht de Geneeskundige School. Na de dood van zijn vrouw ondernam Leendert een paar reizen naar Oost-Indië. Na zijn terugkeer bezorgde een steigerend paard hem een scheenbreuk, die slechts moeizaam genas. In 1850 vestigde hij zich in het kleine Biggekerke, dat nooit de weelde van een eigen geneesheer had gekend. Hij werd er op handen gedragen, maar verhuisde na de dood van zijn vader naar Westkapelle, waar hij tot zijn dood praktizeerde.

Simon Johannes Bertel

Familie Bertel
Geboren 2 november 1829 Westkapelle
Overleden 11 februari 1912 Hazerswoude
Beroep geneesheer
VIAF [2]

Simon Johannes (1829)doorliep net als zijn oudere broer Leendert de Geneeskundige School, praktzeerde vier jaar te Aagtekerke en vertrok toen naar Hazerswoude.

George Johan Bertel

Familie Bertel
Geboren 7 mei 1835 Westkapelle
Overleden 30 oktober 1890 Koudekerke
Beroep geneesheer
VIAF [3]

George Johan (1835) studeerde aan de Klinische School, waar hij in 1857 examen aflegde. Tot werkeloosheid gedoemd wegens een overschot aan niet-universitair gevormde geneesheren, maakte hij een paar reizen naar Nederlands Oost-Indië. Hij vestigde zich vervolgens te Westkapelle en in 1870 te Koudekerke. Hij had een vermogend man kunnen worden, indien hij zijn tarieven niet onder het gangbare minimum had gehouden. Tijdens een patiëntenvisite reed hij met zijn `chaise' in het water. Hieraan hield hij een gecompliceerde dubbele ribbenbreuk over, waarvan hij nooit helemaal herstelde. Merkwaardig was zijn opvatting over de difterie te Zoutelande en Koudekerke: hij bracht deze in verband met een epidemie onder kippen in laatstgenoemde plaats. Zijn voordracht hierover voor de Zeeuwse afdeling van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst werd met enige scepsis aangehoord.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.M. Lauret

Literatuur