Everingepolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Everingepolder

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Polder in de gemeente Borsele, aan de Westerschelde; opgenomen in het Waterschap de Brede Watering van Zuid-Beveland (opgericht 1959), thans Waterschap Noorden Zuid-Beveland; oppervlakte ca. 111 ha; hoogteligging gemiddeld 1,1 m N.A.P. De afwatering geschiedt via het gemaal Hellewoud in de Ellewoutsdijkpolder. Er zijn twee Everinge polders geweest: de Oud-Everingepolder (verloren) en de Nieuw-Everingepolder. De Oud-Everingepolder werd omstreeks de 13e eeuw bedijkt tussen Borssele en Ellewoutsdijk door de ambachtsheer van Coudorpe. Hij behoorde tot het eiland Borssele, gelegen ten westen van respectievelijk de eilanden Oudelande en Baarland. Het dorp (Oud-) Everinge lag ten zuidwesten van Coudorpe. De Oud-Everingepolder heeft te kampen gehad met landverlies; het restant van de polder inundeerde in 1509, maar werd het volgend jaar herdijkt. In 1530 ging de polder voorgoed verloren. In 1674 werd een klein deel van de Oud-Everingepolder herdijkt als de Watervlietpolder, welke echter al in 1682 verdronk. De Nieuw-Everingepolder kwam waarschijnlijk in de tweede helft van de 14e eeuw ten oosten van Ellewoutsdijk langs de Dierik tot stand. Hij werd ook Bospolder genoemd, omdat zich in de polder een bos bevond. Hij heeft behoord tot de heerlijkheid Everinge en de voormalige gemeente Ellewoutsdijk. Het zuidelijk deel van de polder is verloren gegaan; de parochiekerk van (Nieuw-) Everinge werd in de 17e eeuw buitengedijkt. Inundaties vonden plaats in 1530, 1682, 1808, 1825 en bij de ramp van 1 februari 1953 (watervrij 12 maart 1953). Bij de laatste vloed inundeerden via de polder ook de Ellewoutsdijk en de Noordpolder. Een kleine inlaag bij de hofstede Zweemersdam werd in 1953 opgeruimd. Tot 1959 was de Everingepolder aangesloten bij het waterschap Ellewoutsdijk Ellewoutsdijkpolder).


AUTEUR

J. Kuipers


LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen III. C. Dekker, Zuid-Beveland. B.P.J. Zuurdeeg, Brede Watering, Ellewoutsdijk.