Boerderijverplaatsing

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Boerderijverplaatsing

Wordt toegepast in heren ruilverkaveling om een betere concentratie van de tot de bedrijven behorende grond mogelijk te maken, met name in gebieden waar de bedrijfsgebouwen van oudsher in de dorpskom of langs de dijken gelegen zijn. Verplaatsing is alleen effectief bij gemengde of graslandbedrijven, indien daardoor de afstand tussen land en gebouwen aanzienlijk korter wordt en wanneer zowel voor de verplaatste als voor de achterblijvende bedrijven een betere toedeling mogelijk wordt. Vaak gebeurt verplaatsing in combinatie met dorpssanering of aanleg van verkeerswegen. In de herverkaveling Zeeland, waar veel boerderijen door de overstroming verwoest waren, werden 297 boerderijen verplaatst. In de ruilverkavelingen in Zeeland is dit aantal gering.


AUTEUR

D. v.d. Zaken