Boeije (geslacht)

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Boeije (geslacht); Boeye; Boeije
Samuel Boeije geschilderd door Henry Dufour, Collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, 0073, bron: Tijdschriftenbank Zeeland

Algemeen

Het geslacht Boeije leverde enkele eeuwen lang leden, die één of meer belangrijke bestuursfuncties op Schouwen en Duiveland, maar vooral in Zierikzee hebben bekleed. Als vroegste lid van dit geslacht noemt P.G. de Vos: Jan Boeijenzoon, gehuwd met Lone (familienaam onbekend), die als diens weduwe wordt vermeld (1490-'94), wonende te Zierikzee. Van de vijf kinderen uit dit huwelijk bekleedden de vier zoons allen één of meer bestuursfuncties:

Cornelis Jan Boeijenzoon

Weesmeester (1513).

Mr. Bartholomeus Jan Boeijenzoon

Schepen tussen 1478 en 1518.

Jan Jan Boeijenzoon

Schepen 1469,1473 en burgemeester 1471, 1478, 1483. Deze woonde in 1490 in de Lange Nobelstraat en werd toen Jonge Jan Jan Boeijenz. genoemd. De dochter Cornelia Jan Boeijendr. huwde met Pieter Jan Lievensz., schepen, raad en burgemeester van Zierikzee en stamvader van de familie De *Jonge. De hierna genoemde latere leden van het geslacht bekleedden één of meer belangrijke bestuursfuncties:

Jan Jacobse Boeije

Stierf 7 maart 1534; schepen en burgemeester. Gehuwd met Dana Ockers; 4 kinderen.

Jacob Jansz Boeije

Stierf 25 maart 1573; schepen en burgemeester. Gehuwd met Maria de Huvbert; 12 kinderen.

Ocker Jacobse Boeije

Geboren 1550, gestorven 4 december 1606; gehuwd met Jaqueline van Gelre; 10 kinderen; raad; schepen, burgemeester; weesmeester; opziener St.Jacobshuis; Commissaris der Dijkage van Dreischor.

Lieven Boeije

Gedoopt 28 maart 1638, begraven 26 januari 1718. Gehuwd met Agatha Dringe; 12 kinderen. Equipagemeester; vendumeester, schepen; thesaurier en heemraad van Schouwen.

Mr. Hubertus Boeije

Gedoopt 5 maart 1643, stierf maart 1682. Gehuwd met Martina de Munninck; 2 kinderen. Raad; thesaurier, landrechter van Schouwen 1667.

Pieter Boeije

Gedoopt 18 september 1633, begraven 12 september 1713. Gehuwd met Maria van Borre en later met Magdalena Cromstrien: 7 kinderen. Raad; thesaurier; secretaris van Noordgouwe; weesmeester; griffier.

Mr. Cornelis Boeije

Gedoopt 11 maart 1688, gestorven 25 juli 1730. Gehuwd met Cecilia Maria Verheije; 1 kind. Raad; schepen; burgemeester; thesaurier; pensionarisraad ter admiraliteit in het Noorderkwartier.

Lieven Boeije

Gedoopt 1 oktober 1675, stierf 10 juli 1735. Ongehuwd. Raad; schepen; heemraad van Schouwen.

Mr. Johan Boeije

Geboren 7 maart 1721, stierf 8 juli 1779. Gehuwd met Anna Schuurbeque; 4 kinderen. Raad; schepen; burgemeester; landrechter van Schouwen; Opperdijkgraaf van Schouwen.

Samuel Boeije

(Zierikzee 1 juli 1757 - Antwerpen 31 juli 1819). Magistraat. Was raad en schepen te Zierikzee en werd als zodanig in 1787 met Albertus van der Schatte en Francois Breekpot ter Statenvergadering te Middelburg afgevaardigd. Toen zij echter op 30 juni te Veere aankwamen -de vergadering zou op 2 juli moeten plaats hebben- vernamen zij van het te Middelburg uitgebroken anti-patriottische oproer. Na tevergeefs om een vrijgeleide verzocht te hebben -hun bode werd de toegang tot de stad ontzegd- besloten zij naar Zierikzee terug te keren, doch dit werd hen door Oranje-gezinden van Veere verhinderd. Niettemin slaagden zij er in Zierikzee te bereiken maar vluchtten naar Antwerpen toen eind 1787 de orangistische machtsovername ook te Zierikzee zijn beslag kreeg. In 1788 werd hij wederom in het stadsbestuur gekozen -hij was na zijn vlucht uit al zijn ambten ontzet- doch hij bedankte. Eerst na de Omwenteling van 1795 aanvaardde hij weer een openbaar ambt. In 1801 werd hij door het Staatsbewind van de Bataafsche Republiek in de commissie van bestuur van Zeeland benoemd.

Jhr. mr. Johan Schuurbeque Boeije

Geboren 20 februari 1781, gestorven 10 november 1847, gedoopt als Johan Boeije. Werd ‘bij diploma van 24 maart I842 met wettige nakomelingen in den Nederlandschen adel verheven'. Reeds op 30 januari 1792 werd op verzoek van Samuel Boeije in het doopboek van de Hervormde Gemeente bij de naam van Johan Boeije de naam Schuurbeque gevoegd. Hij was advocaat te Zierikzee en raadslid; gehuwd met Anna Rutheria van der Wolff op 20 mei 1805 (gestorven 7 november 1850 op ‘Heesterlust’ te Noordgouwe). Het echtpaar had tien kinderen, die de naam Schuurbeque Boeije voerden. De laatste telg uit dit geslacht, die burgemeester van Zierikzee was (1935-1955), is Jhr. mr. Jacobus Schuurbeque Boeije, gehuwd met Henriëtte Wilhelmina Tollenaar, uit welk huwelijk twee dochters werden geboren.

Auteur

P. v.d. Veen

Literatuur