Samuel Boeije

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Samuel Boeije
Samuel Boeije SD073.jpg
Samuel Boeije geschilderd door Henry Dufour, Collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, 0073, bron: Tijdschriftenbank Zeeland
Geboren 1 juli 1757 Zierikzee
Overleden 31 juli 1819 Antwerpen
Beroep magistraat
VIAF S. Boeije

Biografie

Samuel Boeije was raadslid en schepen te Zierikzee en werd als zodanig in 1787 met Albertus van der Schatte en Francois Breekpot ter Statenvergadering te Middelburg afgevaardigd. Toen zij echter op 30 juni te Veere aankwamen -de vergadering zou op 2 juli moeten plaats hebben- vernamen zij van het te Middelburg uitgebroken anti-patriottische oproer. Na tevergeefs om een vrijgeleide verzocht te hebben -hun bode werd de toegang tot de stad ontzegd- besloten zij naar Zierikzee terug te keren, doch dit werd hen door Oranje-gezinden van Veere verhinderd. Niettemin slaagden zij er in Zierikzee te bereiken maar vluchtten naar Antwerpen toen eind 1787 de orangistische machtsovername ook te Zierikzee zijn beslag kreeg. In 1788 werd hij wederom in het stadsbestuur gekozen -hij was na zijn vlucht uit al zijn ambten ontzet- doch hij bedankte. Eerst na de Omwenteling van 1795 aanvaardde hij weer een openbaar ambt. In 1801 werd hij door het Staatsbewind van de Bataafsche Republiek in de commissie van bestuur van Zeeland benoemd.

Functies

  • raadslid
    1779-1788
  • schepen
    1779-1788
  • landrechter van Schouwen
    1776
  • pensionaris honorair
    1777-1779
  • commissaris van de Slavenbeurs
    1778-1780, 1786-1788
  • commissaris van de Posterij
    1779-1785, 1791-1798
  • secretaris van de weeskamer
    1782-1798
  • president stadsraad
    1795-1796
  • lid comité defensie Zeeland
    1795
  • leenman Zeeland beoosten Schelde
    1796-1797
  • lid commissie van bestuur over Zeeland
    1801
  • lid departementaal bestuur van Zeeland
    1805-1807
  • Assessor bij de landdrost van Zeeland
    1807-1809

Auteur

-P. v.d. Veen, herz. J. Francke, 2017

Literatuur