Bies

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Bies
Zeebies, bron: Erik Baas, Wikimedia

Bies (Scirints)

Geslacht van grasachtige planten van de Cypergrassenfamilie. In Zeeland komen twee soorten algemeen voor: de zeebies, (Scirints muritimus); Zeeuws: Sek. De ruwe bies (Scirints lactistris) ssp glaucus. De zeebies heeft een scherp driekantige stengel en grasachtige bladeren. Deze soort kan men in vrijwel alle ondiepe brakke moerassen en wateren vinden. Zij groeit ook veel op brakke schorren (onder andere in het oostelijk deel van de Westerschelde). De ruwe bies heeft een rolronde stengel, een blauwgroene kleur en géén grasachtige bladeren. Zij groeit meestal op iets minder zilte standplaatsen en ontbreekt bijvoorbeeld in de zilte sloten en poelgebieden en op de schorren. Op schrale weinig begroeide zandbodems in enkele duinvalleien op Schouwen groeit ook de platte bies (Scirints planifólius) en dwergbies (Scirints setáceus). Elders in Zeeland ontbreken deze soorten. Zie ook Waterbies.

Auteur

-K.F. Vaas, bewerkt door A.M.M. van Haperen