Waterbies

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Waterbies (eleócharis Palústris)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Grasachtige plant, waarvan in Zeeland twee ondersoorten voorkomen. Beide gedragen zich enigszins zoutmijdend en ontbreken in de zilte gedeelten van Zeeland (bijv. poelgebieden op Walcheren en Yerseke Moer); daarbuiten zijn zij vrij algemeen. De gewone waterbies (E. p. palústris) groeit vooral op drassige plaatsen in moerassen en langs slootkanten met zware kleibodems. De slanke waterbies (E. p. uniglúmis) vindt men in enigszins zandige vochtige weilanden. Ook deze soort komt in Zeeland vrij veel voor.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen